Huddinge Samhällsfastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 160 fastigheter, vilket motsvarar 407 871 kvadratmeter. Huddinge Samhällsfastigheter har 120 anställda och omsätter 680 miljoner kronor.


Ändamålsenliga lokaler

Vårt uppdrag är att tillgodose Huddinge kommuns behov av ändamålsenliga lokaler utifrån kommunens riktlinjer gällande kostnadseffektivitet och självkostnadsprinciper. Utöver drift och underhåll arbetar vi även med omfattande om- och tillbyggnationer samt nybyggnationer. Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor. 

Nystartat bolag

Den 9 oktober 2017 delades Huge Fastigheter AB upp i två bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, efter ett beslut i kommunfullmäktige i Huddinge.  

Styrelse, organisation och ledning

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse, organisation och ledning

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vill du vara med och påverka samhällsbyggnaden i Huddinge? Då ska du komma och jobba hos oss.

Jobba hos oss

Press

Press

Ta del av Huddinge Samhällsfastigheters pressmeddelanden, nyheter, presskontakt och logotyp.

Press

Vision och värdegrund

Våra värderingar

Som medarbetare hos oss är du en representant för våra värderingar: Framåtanda, Omtanke och Ansvar.

Värdegrund

Konst

Estetiska värden

Genom att planera för ett konstverk i någon form i våra byggnader tillförs estetiska och kulturella värden till fastigheten.

Konst

Miljö

Fokus på miljö

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. 

Vårt miljöarbete