Hoppa till innehållet

Om företaget

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 157 fastigheter, vilket motsvarar 428 262 kvm uthyrningsbar yta (LOA). Vi har 136 anställda och omsatte 700 miljoner kronor år 2019.

HUSF_Brandskydd_2048px-1003156.jpg

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Vårt uppdrag är att äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter i Huddinge på ett serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utöver drift och underhåll arbetar vi även med om- och tillbyggnationer samt nybyggnationer. Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor. 

Bildades 2017 genom en fission

Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet startade den 1 oktober 2017 genom en fission av Huge Fastigheter AB. Huge Fastigheters verksamhet delades i två kommunalägda systerbolag, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder AB

Vi är en viktig aktör när ökad befolkningsmängd kräver fler kommunala lokaler.

Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter

Vad är en samhällsfastigheter?

En definition som används i branschen är att en samhällsfastighet är en fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Internationellt brukar man referera till social infrastruktur.

Branschorganisationer

Huddinge Samhällsfastigheter är medlem i följande branschorganisationer:

Styrelse och ledning

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse, organisation och ledning

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Här hittar du bland annat ekonomiskt resultat och vårt fastighetsbestånd i siffror.

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Verkar det spännande att få vara med och påverka samhällsbyggandet i Huddinge?

Jobba hos oss

Kommunens självklara val

Vd har ordet

– Vi måste överträffa förväntningarna, annars står vi oss inte i konkurrensen, säger Henrik Örne­blad, vd Huddinge Samhällsfastigheter.

Vd har ordet

Vision och värdegrund

Gemensamt förhållningssätt

Våra värdeord är framåtanda, omtanke och ansvar. De talar om hur vi ska agera för att uppnå vår vision.

Värdegrund

Miljö

Vi gör gröna val

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. 

Vårt miljöarbete