Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Fastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar.

 • 409 419 kvm uthyrningsbar yta
 • 162 fastigheter 

Fastighetsförteckning

Fördelning:

 • 107 skolor och förskolor
  Varav:
  – 71 förskolor
  – 32 grundskolor
  – 4 gymnasier

 • 4 äldreboenden

 • 15 frilufts- och idrottsanläggningar 

 • 12 kulturfastigheter

Medarbetare

 • 136 anställda
 • Genomsnittsålder 46 år
 • 26 % kvinnor och 74 % män

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss

Ekonomi

Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet startade den 1 oktober 2017 genom en fission av Huge Fastigheter AB. Huge Fastigheters verksamhet delades i två kommunalägda systerbolag, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder AB

 • Omsättning 694 mnkr
 • Resultat efter finansnetto 29 mnkr
 • Soliditet 36,5 %

Publicerad:

Senast uppdaterad: