Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Fastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar.

 • 428 262 kvm uthyrningsbar yta (LOA)
 • 157 fastigheter 

Fastighetsförteckning

Fördelning:

 • 108 skolor och förskolor
  Varav:
  – 72 förskolor
  – 32 grundskolor
  – 4 gymnasier

 • 4 äldreboenden

 • 16 frilufts- och idrottsanläggningar 

 • 12 kulturfastigheter

Medarbetare

 • 136 anställda
 • Genomsnittsålder 46 år
 • 26 % kvinnor och 74 % män

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss

Ekonomi

Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet startade den 1 oktober 2017 genom en fission av Huge Fastigheter AB. Huge Fastigheters verksamhet delades i två kommunala systerbolag, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder AB. ​

 • Omsättning: 700 mkr
 • Resultat efter finansnetto: -1 mkr *
 • Soliditet: 35,2 %

*) Under 2019 har värdet på Tekniska nämndhuset skrivits ned i sin helhet vilket påverkat resultatet negativt med 24 mkr. Hyresgästerna har flyttat och rivning av byggnaden planeras.

Publicerad:

Senast uppdaterad: