Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du behöver komma i kontakt med oss och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Kommunens självklara val

Ett fastighetsbolag som tar för sig med ansvar, omtanke och som samtidigt är professionella och lojala mot sina kunder – det låter nästan utopiskt?

– Vi vill vara kommunens självklara val av lokalleverantör, säger Henrik Örneblad, vd för Huddinge Samhällsfastigheter.

Det finns många sätt att beskriva innovation och nytänkande på. Henrik Örneblad väljer att säga att Huddinge Samhällsfastigheter ska vara "framåtlutade". Det för också in tanken på att det inte alltid är så bekvämt och att det kan blåsa motvind. 

Vi måste överträffa förväntningarna, annars står vi oss inte i konkurrensen.

Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter

Ett exempel på hur Huddinge Samhällsfastigheter går utöver förväntningarna är att erbjuda kommunen en självkostnadsmodell när det gäller hyran. Till skillnad mot marknadshyror, innebär det att kommunen betalar vad det faktiskt kostar – inte ett öre mer.

En del av nöjdheten är också att se inom vilka gränser som avtalet sträcker sig.

– Vi fick en fråga om vårt avtal också innefattar att stå för kostnaderna om en fönsterruta går sönder. Vi kom fram till att det gör det, säger Henrik Örneblad.

Kvaliteten ska vara hög och konkurrenskraftig, men inte högre än vad som krävs.

  Vi måste hålla oss inom rimliga gränser och vara ansvarsfulla när vi bygger nytt och renoverar så att det inte blir för kostsamt. Vi har ett ansvar både mot vår kund och att ge det bästa till kommuninnevånarna, säger Henrik Örne­blad.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

läs mer om Huddinge Samhällsfastigheter:

Vision och värdegrund

Gemensamt förhållningssätt

Våra värdeord är framåtanda, omtanke och ansvar. De talar om hur vi ska agera för att uppnå vår vision.

Värdegrund

Ägs av Huddinge kommun

Vårt fastighetsbestånd består av förskolor, skolor, äldreboenden, kontor samt frilufts- och idrottsanläggningar.

Om oss