Alla inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med onsdag den 10 februari 2021.

Alla inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med onsdag den 10 februari 2021.

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Organisation

Huddinge Samhällsfastigheter är organiserat i sju avdelningar:

Fastighetsförvaltning, Teknisk utveckling, Fastighetsutveckling, Flottsbro, IP & Ishallar, Ekonomi & Inköp samt HR & Kommunikation. Vi är 130 anställda.

Huddinge Samhällsfastigheters VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Huddinge kommun.

org schema_2020.png

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse

Ledning

Huddinge Samhällsfastigheters ledning består av VD samt representanter från sju avdelningar i organisationen.

Ledning

Publicerad:

Senast uppdaterad: