Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Fastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar.

 • 439 277 kvm uthyrningsbar yta (LOA)

 • 150 fastigheter 

Fastighetsförteckning

Fördelning:

 • 100 skolor och förskolor
  Varav:
  – 67 förskolor
  – 29 grundskolor
  – 4 gymnasier
 • 4 äldreboenden
 • 16 frilufts- och idrottsanläggningar 
 • 12 kulturfastigheter
 • 18 övriga lokaler

Medarbetare

 • 135 anställda
 • 28 % kvinnor och 72 % män

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss

Ekonomi

Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet startade den 1 oktober 2017 genom en fission av Huge Fastigheter AB. Huge Fastigheters verksamhet delades i två kommunala systerbolag, Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder AB. ​

 • Omsättning: 681 mkr
 • Resultat efter finansnetto: 20 mkr
 • Soliditet: 33,0 %

Års- och hållbarhetsredovisning

Publicerad:

Senast uppdaterad: