Hoppa till innehållet

Konstverk tillför estetiska och kulturella värden

När en ny byggnad planeras är det inte bara viktigt för oss att den är funktionell och praktisk. Genom att planera för ett konstverk i någon form tillförs också estetiska och kulturella värden till fastigheten.

Konsten är inte enbart där för att göra miljön mer trivsam och upplevelserik. Den kan även bidra till att man känner mer tillhörighet till en plats och att man värnar mer om den miljö man vistas i.

Det här några av konstverken i våra skolor och förskolor:

”77 Million Paintings” (2015)

Brian Eno

Den inflytelserike musikern och konstnären Brian Eno har skapat ett konstverk för Kästa förskola och skola i Flemingsberg. ”77 Million Paintings” är hans första offentliga permanenta verk i Sverige. Konstverket sammanför bilder och musik till ett nästan suggestivt flöde på bildskärmar. Det kan beskrivas som ett ljus- färg- och ljudlandskap i ständig förändring eller ett storskaligt digitalt kalejdoskop. Enos programvara gör ett slumpmässigt urval från 500 bilder och kombinerar dem i olika lager där varje bild framträder olika länge och i olika takt. Det rent faktiska resultatet är 77 miljoner helt unika digitala målningar – i praktiken ett oändligt konstverk. 

(Foto: Mattias Linbäck)

Grundtanken (2016)

Jonas Kjellgren

Grundtanken är en skulpturgrupp bestående av tre skulpturer. En pärlemorskimrande virvelvind, som växer upp ur golvet, vars topp har kapats av och två delar har fallit ner till marken. Skulpturen är slittålig, gjuten i aluminium och överdragen med pärlemorlack som skimrar i grönt och rosa. Beroende på ljus, vinkel och hur man rör sig runt skulpturen så framträder olika delar av den ljusa ytan eller det färgglada inre. Jonas Kjellgren menar att skulpturens abstrakta form gör att tolkningarna av den kan ändras och ha olika betydelse vid olika tidpunkter i livet. Skulpturen står enligt Jonas Kjellgren i kontrast till en auktoritär syn på tankar om utveckling. Den poängterar vikten av kreativitet och fritt tänkande i skolan. Men demonstrerar hur svårt det kan vara att bibehålla ett sådant klimat, att idéer ofta blir avhuggna och begränsade. Skulpturen strävar uppåt men är förutom liknelsen av en spirande tankebubbla hos eleverna, en påminnelse för alla på skolan om hur sköra dessa tankar kan vara. Grundtanken är gjord till Glömstaskolans invigning hösten 2016.

(Foto: Jonas Kjellgren) 

Ljudverk i tre förskolor

Carl Michael och Anna von Hauswolff

Ljudkonstnärerna Carl Michael von Hausswolff och hans dotter, musikern och konstnären Anna von Hauswolff har producerat tre ljudverk för Källbrink, Väktaren och Skogsvaktartorpet. Det var förskolorna själva som var intresserade av ljud för att aktivera andra sinnen än det rent visuella. Ljuden i konstverken representerar de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Publicerad:

Senast uppdaterad: