Hoppa till innehållet

Högmora förskola

Högmora är ett område under utveckling och här har vi på uppdrag av Huddinge kommun byggt en förskola.

Från att ha varit ett område bestående av huvudsakligen fritidsbostäder, har nu fullskaliga bostads- och attefallshus växt fram i Högmora. Fler är också på väg. På en tomt som gränsar till Södervägen, Skogskärrsvägen och Tuvhopparvägen har vi på uppdrag av Huddinge kommun byggt en förskola.

Konceptförskola

Högmora 200531 Luft 0589
Den tomma tomten i maj 2020.

Högmora förskola är klar för inflyttning i oktober 2021. Förskolan tar då emot 160 barn, fördelat på åtta avdelningar.

Den är en så kallad konceptförskola och byggs efter en standard som tagits fram tillsammans med Huddinge kommun för att effektivisera byggandet av förskolor. 

Konceptet är en förskola i två våningar med samma planlösning var den än byggs men där fasad och utemiljö anpassas efter området och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Högmora förskola kommer att vara miljöklassad med miljöbyggnad silver.