Hoppa till innehållet

Nytt kommunhus och bibliotek

På uppdrag av Huddinge kommun planerar vi för ett nytt kommunhus och bibliotek vid Paradistorget i hjärtat av Huddinge centrum.

Visionsbilder som visar hur det nya kommunhuset och biblioteket kan komma att se ut. (White arkitekter).

I det nya kommunhuset ska kommunens tjänstepersoner och service för invånarna rymmas. Biblioteket byggs i anslutning till det nya kommunhuset och tillsammans skapar de två en mötesplats för demokrati och kultur. Uthyrbar yta för nytt biblioteket är 3 800 kvadratmeter och uthyrbar yta för nytt kommunhus är 21 380 kvadratmeter. Planen är att byggnaderna ska stå klara för inflytt i slutet av 2027.

Fokus på minskad klimatpåverkan och återbruk

Kommunhuset kommer inte vara helt nytt utan bestå av en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns på platsen. Inventeringar och utforskande arbete har genomförts enligt projektets hållbarhetsplan, med ambitionen att nå så långt som möjligt i återbruksgrad. Återbrukspotential i det befintliga har identifierats och mängdats av konsulter och är nu underlag inför ett slutgiltigt förslag på kvantitativa återbruksnivåer inför ombyggnaden.

De byggnadsdelar som redan finns kommer att tas om hand och hållbara material ska användas när det är möjligt. Till exempel ska möjligheten att använda befintligt fönsterglas och virke från takkonstruktionen i nya ljusgårdar utredas. Planen är även att kommunbyggnaden får fasad i återbrukat material så långt det är möjligt. Att ta hand om så mycket som möjligt på fastigheten är ett sätt att visa vägen mot ett cirkulärt byggande. Ett minskat resursslöseri håller nere klimatavtrycket och minskar kostnaderna.

Det nya biblioteket, påbyggnaden av kommunhuset, liksom orangeriet som länkar ihop kommunhuset och biblioteket, får en stomme av trä som har ett lågt klimatavtryck. Byggnaderna projekteras och byggs så att ett framtida återbruk ska förenklas. Husen kommer ha så mycket egen elproduktion som möjligt och grönskande tak. Ytorna på platsen används också på ett hållbart sätt. Kommunhuset anpassas efter dagens distansarbete där kontorsytan inte längre behöver vara lika stor.

Byggnader som kan anpassas för framtidens behov

Människors behov förändras med tiden så biblioteket och kommunhuset byggs för att kunna vara flexibla. De ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut till annan verksamhet, vilket sparar skattepengar för kommunen. Det nya kommunhuset ska kunna ställas om och anpassas både utifrån arbetssätt och antal medarbetare. På så sätt blir byggnaden både en smart mötesplats och en attraktiv arbetsplats anpassad för framtiden.

Skärmavbild 2023 02 14 Kl. 15.35.06
Här kommer kommunhuset och huvudbiblioteket placeras.

Man planerar för en ny entréplats och nya gång- och cykelbanor som kopplar ihop det som idag uppfattas som en sluten baksida av Huddinge centrum, med resten av Huddinge centrum och Sjödalstorget.

Cirka 1 250 medarbetare kommer att ha sin arbetsplats i det nya kommunhuset.

Befintliga hyresgäster på Paradistorget 4 erbjuds ersättningslokaler.

Gällande det nuvarande kommunhuset på Kommunalvägen, som Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar, har vi påbörjat en process tillsammans med kommunen kring vad dessa lokaler kan komma att användas till i framtiden.

Läs mer på Huddinge kommuns webbplats

Tidplan

Byggandet av ett nytt kommunhus beräknas ha en projekttid på cirka 5 år. Om allt går som planerat blir inflyttningen i det nya kommunhuset någon gång under 2027.