Glömstahallen

Bygget av Glömstahallen startar våren 2018. Det är en fullstor idrottshall med sjuspelsplan, löparbanor och hoppgrop.

Projektet Glömstahallen  omfattar uppförande av fullstor (20 x 40 meter) idrottshall med café, en sjuspelsplan (konstgräs), löparbanor, hoppgrop och parkering.

Glömstahallen och konstgräsplanen kommer ligga på Bergavägen och är till för eleverna i närliggande Glömsta skola samt föreningslivet i Huddinge.

Planerad byggstart: våren 2018.