Bildhuggaren

Sommaren 2018 sätts spaden i jorden för att bygga ett äldreboende kombinerat med förskola i Snättringe.

Dokument:

Äldreboende och förskola i samma fastighet 

På uppdrag av Huddinge kommun kommer Huddinge Samhällsfastigheter att bygga ett nytt äldreboende i Snättringe med 90 lägenheter i vårdboendeform. Byggnaden ska också rymma en förskola med sex avdelningar, nattis och en utegård för lek. En trädgård hör till äldreboendet. Köket och personalutrymmen kommer att delas av de båda verksamheterna, vilket ger kostnadsfördelar. Verksamheterna kommer även ha en gemensam samlingssal. 

Tanken med upplägget är att både de yngre och äldre ska gynnas av möten mellan generationerna. 

Byggstart: Sommar 2018

Klart: De första hyresgästerna kan flytta in i slutet av 2020

Hitta hit: