Hoppa till innehållet

Bildhuggaren

Vid Häradsvägen i Snättringe har vi på uppdrag av Huddinge kommun byggt ett nytt äldreboende med 90 lägenheter i vårdboendeform samt en förskola med tillhörande utegård för lek. Altura har förvärvat fastigheten Bildhuggaren 1, från Huddinge Samhällsfastigheter. Transaktionen godkändes av Huddinge kommunfullmäktige den 4 oktober, 2021.

Fastigheten kommer att delas av tre verksamheter: ett äldreboende, en förskola och ett kommersiellt storkök. Altura har tecknat 15-åriga hyresavtal med Ersta diakoni, som ska driva äldreboendet, och Jensen Education, som ska driva förskolan. Båda hyresgästerna flyttar in i sina lokaler under 2022. 

Incontro, en del av restaurant- och matkedjan Eatery, som etablerade sig i storköket redan under sommaren kommer fortsatt verka i lokalen.

Så här beskrevs Bildhuggaren inför byggstart:

På uppdrag av Huddinge kommun bygger Huddinge Samhällsfastigheter ett nytt äldreboende i Snättringe med 90 lägenheter i vårdboendeform. En trädgård hör till äldreboendet. Byggnaden kommer också att rymma en förskola med tillhörande utegård för lek. Förskolan kommer att ha plats för 120 barn uppdelat på sex avdelningar. En avdelning blir nattöppen, ett så kallat nattis. Köket och personalutrymmen kommer att delas av de båda verksamheterna, vilket ger kostnadsfördelar. Verksamheterna kommer även ha en gemensam samlingssal. 

Förhoppningen är att verksamheterna inspireras att ta vara på sin unika situation.

Åsa Machado, arkitekt

Långt ifrån alla barn har kontakt med den äldre generationen i sitt normala umgänge. Samma sak gäller omvänt för äldre. Men det finns forskning som visar att båda generationerna har utbyte av varandra.

– Genom att förlägga äldreboendet med 90 lägenheter i samma byggnad som sex förskoleavdelningar, så underlättar vi utbytet mellan barn och äldre, sägen Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter. 

Möjlighet att se varandra och mötas

Arkitekt Åsa Machado och Origo arkitekter har omsorgsfullt planerat och utformat byggnaden så att det finns fina möjligheter för de boende och barnen att se varandra och mötas, när man så väljer.

– Kanske till Lucia-firande eller för fika i trädgården, eller bara en vink från balkongen. Förhoppningen är att verksamheterna inspireras att ta vara på sin unika situation, säger hon.

HUSF Bildhuggaren 210304 2048Px 0599
Bildhuggaren, mars 2021.
Bildhuggaren 200922 0188
Byggprojektet Bildhuggaren fotograferat från luften den 22 september 2020.
Bildhuggaren 200922 0191
Den 22 september 2020 pågick utvändig finplanering och inredningsarbeten.
Bildhuggaren_v51_Luft-0578.jpg
I december 2019 pågick bland annat takmontage på höghusdelen och tegelmurning på låghusdelen.
Bildhuggaren_v42_Luft-0258.jpg
Under november 2019 pågick stommontage av ytterväggar och bjälklag.
HUSF_Häradsvägen_109-0283_webb.png (1)
Häradsvägen och det pågående bygget från luften februari 2019.

Vad gör vi nu?

Fastigheten är färdigställd. Altura har förvärvar fastigheten Bildhuggaren 1, från Huddinge Samhällsfastigheter.

Fastigheten kommer att delas av tre verksamheter: ett äldreboende, en förskola och ett kommersiellt storkök. Altura har tecknat 15-åriga hyresavtal med Ersta diakoni, som ska driva äldreboendet, och Jensen Education, som ska driva förskolan. Båda hyresgästerna flyttar in i sina lokaler under 2022. 

Incontro, en del av restaurant- och matkedjan Eatery, som etablerade sig i storköket redan under sommaren kommer fortsatt verka i lokalen.

Tidigare

 • Utvändig finplanering
 • Inredningsarbeten
 • Installationskomplettering
 • Murning höghusdelen mot utsäljeleden samt furuvägen
 • Plåtarbeten fasad och tak
 • Montage fasadskivor
 • Skjutdörrsmontage
 • Montage invändiga avlopp- och värmestammar
 • Ventilation i lägenheter, förskola och storkök
 • Installationsarbeten i undercentral och fläktrum
 • Avjämningsmassa i lägenheter
 • Lättväggar förskola och lägenheter
 • Plattsättning storkök

Februari/mars 2020

 • Tegelmurning låg- och höghusdel
 • Väderskydda fasadställning höghusdel
 • Takmontage och tätskikt tak
 • Uppregling väggar lägenheter
 • Installationsarbeten

Januari 2020

 • Ställningsarbeten och inklädnad av fasad höghusdelen
 • Fönstermontage
 • Takmontage på höghusdelen
 • Tätskikt tak låghusdelen
 • Plåtarbeten samtliga tak
 • Tegelmurning låghusdelen

December 2019

 • Ställningsarbeten och inklädnad av fasad höghusdelen
 • Fönstermontage
 • Takmontage på höghusdelen
 • Tätskikt tak låghusdelen
 • Plåtarbeten samtliga tak
 • Tegelmurning låghusdelen

November 2019

 • Stommontage av ytterväggar och bjälklag våning 4 och 5
 • På låghusdelen: takmontage, fönstermontage, ställning, väderskydd samt fasadmurning

Oktober 2019

 • Montage ytterväggar, innerväggar och plattor våning 3
 • Fortsatta gjutningar stödmurar runt fastigheten
 • Takmontage låghus
 • Gjutning bottenplattor till förråd på gården

September 2019

 • Montage prefabricerade ytterväggar, innerväggar och bjälklag plan 2
 • Platsgjutning av sockel

Augusti 2019

 • Etablering av tornkran
 • Montage prefabricerade ytterväggar, innerväggar och bjälklag plan 1
 • Platsgjutning av stödmurar

Juni-juli 2019

 • Grunden färdiggjuten
 • Borrning för bergvärme
 • Platsgjutning stödmurar
 • Dränering runt huset
 • Fortsatt grovplanering

Maj 2019

 • Återfyllning mot källarväggar
 • Golvvärme entréplan
 • Gjutning resterande plattor på mark
 • Montering av dagvattenmagasin
 • Montering av mat- och fettavskiljare för storkök

April 2019

 • Källaren färdiggjuten
 • Montage betonginnerväggar, hisschakt och bjälklagsplattor källare och plan 1
 • Formning, armering resterande plattor på mark
 • Fortsatta markarbeten

Mars 2019

 • Under mars planeras arbeten i mark med mediaanslutningar samt fortsatta arbeten med källarväggar.

Februari 2019

 • Sprängning slutförd. Efterbesiktningar kommer utföras och vibrationsmätare samlas in.
 • Fortsatt grusning och packning för grundkonstruktioner
 • Fortsatt formning och armering av källarplatta
 • Fortsatt VA-schakt
 • Stomleverantör börjar tillverka betongelement för leverans i augusti.

Januari 2019

 • Fortsatt återfyllning av rena massor
 • Grusning och packning för grundkonstruktioner
 • Formning och armering för kranfundament
 • VA-schakt

December 2018

 • Bodetablering
 • Sprängning för byggnation
 • Fortsatt återfyllning av rena massor
 • Lokal vattenrening
 • Bergsförstärkning efter sprängning

Hitta hit: