Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheter bygger en ny skola vid Utsäljeskolan i Segeltorp med plats för cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9

Illustration: HMXW arkitekter

Den nya Utsäljeskolan kommer att bli en F-9 skola och ha tre parallellklasser inom varje årskurs, samt integrerad anpassad grundskola om cirka 40 elever. Totalt planeras skolan att rymma cirka 940 elever och cirka 115 personal.

Den nya skolbyggnaden kommer att följa terrängen i närmiljön och ”trappa upp” mot en höjd strax söder om byggnaden. De högre delarna kommer på detta sätt endast nå ungefär samma nockhöjd som omkringliggande flerbostadshus och radhus. Nya Utsäljeskolan planeras omfatta totalt sex våningar inklusive fullstor gymnastiksal. Ju högre upp i huset man befinner sig desto mindre är våningarnas storlek.

Miljöklassad

Skolbyggnaden beräknas bli cirka 14 100 kvadratmeter (BTA). Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Under byggtiden flyttas skolverksamheten till temporära lokaler vid Källbrinks IP.

Temporära lokaler för Utsäljeskolan

Preliminär tidplan

 • Mark och grundläggningsarbeten pågår till och med augusti 2022.
 • Stommontaget kommer pågå från 30 maj 2022 och pågå under hela sommaren till och med november 2022.
 • Sommar 2022–vinter 2023: Takarbeten.
 • Höst 2022–vinter 2024: Invändiga arbeten, byggnationer av rumsbildningar samt installationsarbeten pågår till projektets färdigställande våren 2024.
 • Vår 2024: Sista finplaneringsarbetena.
 • Sommar 2024: Skolan flyttar in.
 • Hösttermin 2024: Skolstart.

Vad gör vi nu?

Sommar 2023

 • Skärmavbild 2023 06 26 Kl. 12.14.10
  På byggarbetsplatsen pågår både ut- och invändiga arbeten. Utvändigt består arbetena främst av finplanering.
 • I början av juni monterades skolans fasadskyltar.
 • Inredning i omklädningsrummen har även påbörjats.
 • Byggnationen av innerväggar blev nyligen färdigställd.
 • Framöver fortsätter arbeten med ytskikt, inredning, dörrmontage, beslagning, installationsarbeten med mera.

Tidigare: 

Utsäljeskolan 230131 2048Px
Utsäljeskolan, januari 2023.

Vinter 2022–2023

 • Utvändigt pågår takläggning, plåt-, smides- och markarbeten.
 • Invändigt har rumsbildningen börjat ta form i delar av skolan, med bland annat innerväggar, installationer och undertak.
 • Murningsarbeten pågår fortsatt i omklädningsrummen.
 • Även målaren är igång med sina arbeten.
 • Arbeten med bland annat arbeten med golvspackling, golvläggning, plattsättning, hissar, dörrmontage och utvändiga utrymningstrappor pågår.
 • Skyddsrummen iordningställs och provtrycks.
HUSF Utsäljeskolan 221004 2048Px 0010
Utsäljeskolan, oktober 2022.

Höst 2022

 • Fönstermontage och byggnationen av skolans tak fortsätter.
 • Inomhus pågår arbetet med innerväggar och installation av el, VS och ventilation.
 • Montaget av den sista etappen av stommen, vilket är den mittersta delen av skolan, avslutas under hösten. Under vecka 43 kommer tornkranen att demonteras.
 • Finplaneringen av marken påbörjas.
HUSF Utsäljeskolan 221004 2048Px Collage (1)
Utsäljeskolan, oktober 2022.

Sommar 2022

 • Nu är montaget av den prefabricerade stommen igång. Detta kommer att pågå fram till vintern 2022.
 • Parallellt med stommen pågår arbetet med den sista delen av bottenplattorna och resterande platsgjutna väggar.
 • Under sensommaren kommer fönstermontage och byggnationen av skolans tak att sätta igång.
HUSF Utsäljeskolan 220621 2048Px 9268
Utsäljeskolan, juni 2022.

 

HUSF Utsäljeskolan 220510 Pano 2048Px (1)
Utsäljeskolan, maj 2022.

Vår 2022

 • På byggarbetsplatsen pågår arbetet med den sista delen av bottenplattorna. Parallellt med detta pågår armering, formning och gjutning av väggar.
 • Under helgen för Kristi himmelsfärd kommer en tornkran att monteras. Montaget av stommen påbörjas i slutet av maj.
 • Ett fullskaligt väggelement är uppställt innanför stängslet på byggarbetsplatsen. Detta är en provmodell.
 • Arbetet med framtagande av bygghandlingar är nästintill färdigt. 
Utsäljeskolan 220207 0194
Utsäljeskolan, februari 2022.

Vinter 2022

 • På byggarbetsplatsen pågår schaktningsarbeten parallellt med sprängningsarbeten. Grundläggningsarbetena har påbörjats. Dessa beräknas pågå till till sommaren 2022.
Utsäljeskolan 211122 2048Px 0161
Utsäljeskolan, november 2021.

Höst 2021

 • För att förbereda för den nya skolan kommer entreprenören att genomföra sprängningar under fyra veckor med start vecka 48. Arbetet pågår dagtid.
 • Arbetet med framtagande av bygghandlingar för den nya skolan pågår och är i sitt slutskede.
 • Bodetableringen håller på att installeras och platsledningen kommer vara på plats från mitten av november.
 • Markarbeten samt trädfällning pågår.
 • På byggarbetsplatsen utförs rivningsarbeten av den befintliga skolan som beräknas vara färdigriven vintern 2021.
 • Markarbeten för den tilltänkta fotbollsplanen är färdiga.

Sommar 2021

  • Demontering av skolpaviljonger

Hitta hit: