Hoppa till innehållet

Temporär lokal för Vårbackaskolan

Från och med vecka 44 2021 kommer Vårbackaskolans verksamhet bedrivas i en ny tillfällig lokal på Vårbacka IP. Den tillfälliga skolbyggnaden kommer bestå av moderna moduler som är anpassade efter skolans verksamhet.

Det är samma miljökrav för modulbyggnader som för permanenta byggnader. Rummen är stora och kan delas upp i mindre rum med bra akustik och ljudmiljö. Lokalerna är ljusa och modulens fönster är lågt placerade med breda fönsternischer för att passa de små barnen. 

Modulbyggnader används när kommunen väntar på att detaljplaner ska tas fram, vid eventuella överklaganden av planer eller i väntan på att permanenta skolor ska bli klara.

Vad gör vi nu?

Vårbackaskolan Plan

Maj 2021

  • Markarbeten påbörjas i slutet av maj och kommer pågå fram till höstlovet.
  • Under de första veckorna pågår schaktarbete för ledningar som kan innebära bullerstörning. Entreprenören gör allt de kan för att störningen ska bli så liten som möjligt.

Juni/juli 2021

  • Paviljonger kommer att levereras och monteras i månadsskiftet juni/juli.

Juli/augusti 2021

  • Arbeten runt parkeringen. Dessa görs i möjligaste mån under sommarlovet för att minimera störningar för skolan.

Höst 2021

  • Invändigt: Anpassningar av modulerna, larmsystem, elanslutningar, mm
  • Utvändigt: Färdigställande av markarbeten, sophus, bullerplank, staket, mm
  • Markarbeten pågår och beräknas vara avslutade till jul.
  • Planteringar kommer att utföras i vår då vädret tillåter.
  • Inflyttning