Hoppa till innehållet

God belysning och säkra elinstallationer tillhör grundfunktionerna i våra fastigheter. Vi strävar alltid efter att minimera energianvändningen, exempelvis med hjälp av behovsstyrd belysning och ventilation, och med energieffektiva vitvaror och annan fast maskinell utrustning.

Du som vistas i lokalerna kan också bidra – mycket energi kan sparas genom goda vanor: 

  • Släck belysningen när du lämnar ett rum. Lysrör och andra ljuskällor drar inte mer energi när de tänds eller släcks.
  • Stäng av elapparater helt när de inte används. Använd gärna grenuttag med strömbrytare så går det extra smidigt.
  • Ha inte köksfläkten igång längre än nödvändigt. Den drar ut stora mängder uppvärmd inneluft.
  • Låt inte kyl- och frysskåp stå öppna i onödan, frosta av regelbundet och felanmäl alltid otäta dörrlister.

I verksamhetslokaler – klassrum, kontor, gemensamhetsutrymmen och liknande – byter du som hyresgäst själva ljuskälla i den fasta armaturen. För att få ett jämnt och effektivt ljus rekommenderar vi att bytet sker i hela utrymmet, och att du samtidigt sätter i nya glimtändare i lysrören. Lämna alltid lysrör, lågenergilampor och andra ljuskällor till återvinning.

Gamla eller trasiga lysrör ger dåligt ljus, ibland med flimmer, som tröttar helt i onödan. Trasiga lysrör kan dessutom leda till brandolyckor. Blinkande eller slocknade lysrör måste bytas ut. 

Det bästa är att byta alla lysrör som tänds med samma strömbrytare, eftersom de alla har samma livslängd. Följ tillverkarens rekommendationer om lysrörens livslängd, de står på förpackningen. På så vis får du behagligt ljus i lokalerna och minskar brandrisken avsevärt.

Publicerad:

Senast uppdaterad: