Hoppa till innehållet

Vid brandfarliga heta arbeten gäller Brandskyddsföreningens säkerhetsregler

Den personal hos beställare, entreprenör eller underentreprenör som skall vara tillståndsansvarig, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha behörighetsutbildning, giltigt certifikat för brandfarliga heta arbeten och erforderlig erfarenhet.

Arbetsuppgiften som tillståndsansvarig får delegeras till entreprenör. Delegering görs i första hand i samband med tecknande av ramavtal. Vid delegering skall blanketten ”Fastighetsägares delegering av arbetsuppgiften som tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten” ifyllas. Utöver denna skall blankett ”Uppdrag som tillståndsansvarig vid brandfarliga Heta Arbeten” skall ifyllas av entreprenören. Om ingen delegering har gjorts skall beställaren alltid kontaktas innan heta arbeten får påbörjas.

Blankett ”Tillstånd/Kontrollista för brandfarliga Heta Arbeten” skall alltid ifyllas innan arbeten får påbörjas och skall finnas tillgänglig hos den tillståndsansvarige under pågående arbeten.

På Brandskyddsföreningens hemsida om heta arbeten hittar du ytterligare information om brandfarliga heta arbeten, gällande säkerhetsregler samt utskrift av ovan angivna blanketter.

Brandskyddsföreningen om heta arbeten

Publicerad:

Senast uppdaterad: