Hoppa till innehållet

Ledning

Företagsledningen är ett informations-, diskussions- och beslutandeforum för bolagsgemensamma och strategiska frågor.

Henrik Örneblad

Henrik Örneblad
VD
08-535 329 69
henrik.orneblad@husf.se

Karin Iversen

Karin Iversen
CFO/Ekonomichef
08-535 328 11
karin.iversen@husf.se

Timo Björkholm

Timo Björkholm
Förvaltningschef
08-535 323 04
timo.bjorkholm@husf.se

Håkan Lindblom

Håkan Lindblom
Chef Fastighetsutveckling
08-535 329 83
hakan.lindblom@husf.se

Marie Brumark

Marie Brumark
HR-chef
08-535 329 50
marie.brumark@husf.se

Ann-Charlotte Rousset

Ann-Charlotte Rousset
Kontorschef
08-535 329 56
ann-charlotte.rousset@husf.se

Andreas Häggqvist

Andreas Häggqvist
Anläggningschef Flottsbro
08-535 323 90
andreas.haggqvist@husf.se

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Här hittar du bland annat ekonomiskt resultat och vårt fastighetsbestånd i siffror.

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

Organisation

Organisation

Huddinge Samhällsfastigheter är organiserat i sex avdelningar: Flottsbro, Idrottsanläggningar, Förvaltning, Fastighetsutveckling, Verksamhetsstöd samt HR & Kommunikation.

Organisation

Publicerad:

Senast uppdaterad: