Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

Om företaget

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 150 fastigheter, vilket motsvarar 438 000 kvm uthyrningsbar yta (LOA). Huddinge Samhällsfastigheter förvaltar även 176 expoateringsfastigheter/villor/lägenheter åt Huddinge kommun. Vi har 144 anställda och omsatte 788 mkr år 2023.

Ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler

Vårt uppdrag är att äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter i Huddinge på ett serviceinriktat sätt. Vi ska tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utöver drift och underhåll arbetar vi med om- och tillbyggnationer. Även nybyggnation är en del av vårt uppdrag. Utöver de verksamhetslokaler som vi hyr ut till Huddinge kommun har vi ett mindre antal kulturfastigheter och privata hyresgäster samt friluftsområdena Sundby gård samt Flottsbro.

Bildades 2017 genom en fission

Huddinge Samhällsfastigheters verksamhet startade den 1 oktober 2017 genom en fission av Huge Fastigheter AB. Huge Fastigheters verksamhet delades i två kommunalägda systerbolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter.

Vad är en samhällsfastigheter?

En definition som används i branschen är att en samhällsfastighet är en fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Internationellt brukar man referera till social infrastruktur.

Branschorganisationer

Huddinge Samhällsfastigheter är medlem i ett flertal branschorganisationer.