Vi utvecklar, äger och förvaltar kommunala fastigheter i Huddinge

för våra hyresgäster

Kundärenden

Kundärenden

Gör en felanmälan, beställning eller annat kundärende.

Kundärenden

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad gäller för till exempel fasadskyltar eller ventilation? 

Frågor och svar

Våra lokaler

Våra lokaler

Information om våra lokaler och vem som är ansvarig.

Våra lokaler

Huddinge samhällsfastigheter bygger nytt och renoverar

Bildhuggaren

Bildhuggaren, Segeltorp

Nyproduktion - Planerat

Sommaren 2018 startar bygget av ett äldreboende kombinerat med förskola i Snättringe.

Läs mer om Bildhuggaren

Glömstahallen

Glömstahallen, Flemingsberg

Nyproduktion - Planerat

En fullstor idrottshall som börjar byggas sommaren 2018 med sjuspelsplan, löparbanor och hoppgrop.

Läs mer om Glömstahallen

Tomtbergaskolan

Tomtbergaskolan, Centrala Huddinge

Renovering - Planerat

En tillbyggnad ska öka kapaciteten på Tomtbergaskolan med cirka 400 elever.

Läs mer om Tomtbergaskolan

Förskolan Ängen

Förskolan Ängen, Centrala Huddinge

Nyproduktion - Pågående

En modern och miljömärkt förskola byggs just nu vid Lännavägen 28-30.

Läs mer om förskolan Ängen

Fler projekt

Lediga tjänster STARTSIDA

Lediga tjänster

Just nu söker vi en fastighetsvärd med inriktning specialfastigheter. Kom och jobba med oss!

Lediga tjänster

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar

Vi upphandlar bland annat entreprenader och tjänster för underhåll, om- och nybyggnation samt verksamheten i stort.

Lämna anbud

Om oss

Om oss

Vårt fastighetsbestånd består av förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar samt kontor.

Om oss

Miljö

Fokus på miljö

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. 

Vårt miljöarbete

Huddinge samhällsfastigheter i siffror