Vi utvecklar, äger och förvaltar kommunala fastigheter i Huddinge

för våra hyresgäster

Kundärenden

Kundärenden

Göra en felanmälan, beställning eller annat kundärende.

Kundärenden

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad gäller för till exempel fasadskyltar eller ventilation? 

Frågor och svar

Våra lokaler

Våra lokaler

Vill du ha kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare för en specifik skola, förskola eller annan lokal?

Våra lokaler

om Huddinge samhällsfastigheter

Personuppgifter

Personuppgifter

Vi har alltid tagit frågor om dataskydd och säkerhet på stort allvar. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som träder i kraft den 25 maj. 

Huddinge Samhällsfastigheters behandling av personuppgifter

Om oss

Om oss

Huddinge Samhällsfastigheter är ett fastighetsbolag som ägs av Huddinge kommun. Vårt fastighetsbestånd består av förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar samt kontor.

Om oss

nyproduktion och renoveringar

Tomtbergaskolan

Tomtbergaskolan, Centrala Huddinge

Renovering - Pågående

En tillbyggnad ska öka kapaciteten på Tomtbergaskolan med cirka 400 elever.

Läs mer om Tomtbergaskolan

Förskolan Ängen

Förskolan Ängen, Centrala Huddinge

Nyproduktion - Pågående

En modern och miljömärkt förskola byggs just nu vid Lännavägen 28-30.

Läs mer om förskolan Ängen

Glömstahallen

Glömstahallen, Flemingsberg

Nyproduktion - Pågående

En fullstor idrottshall med tillhörande sjuspelsplan, löparbanor och hoppgrop.

Läs mer om Glömstahallen

Bildhuggaren

Bildhuggaren, Segeltorp

Nyproduktion - Planerat

Sommaren 2018 startar bygget av ett äldreboende kombinerat med förskola i Snättringe.

Läs mer om Bildhuggaren

Fler projekt

Miljö

Fokus på miljö

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. 

Vårt miljöarbete

Huddinge samhällsfastigheter i siffror