Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

Upphandlingar

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag och lyder under lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi upphandlar bland annat entreprenader och tjänster för underhåll, om- och nybyggnation samt verksamheten i stort.

Som upphandlande myndighet följer vi de regler som anges i LOU och som bygger på EU-direktiven om upphandling. Syftet med dessa är bland annat att säkerställa att vi använder skattepengarna på ett effektivt sätt, att konkurrensmöjligheterna utnyttjas och att leverantörerna behandlas likvärdigt.

Lämna anbud

Anbud lämnas elektroniskt via Opics upphandlingsverktyg Tendsign. Anbudet måste ha kommit in i tid för att behandlas och de handlingar som efterfrågas måste finnas bifogade.

Upphandlingsdokumentet, med uppgifter om uppdraget, finns tillgängligt via länken nedan. I vissa fall upphandlar vi tillsammans med Huddinge kommun och/eller Huge Bostäder. 

Huddinge Samhällsfastigheters aktuella offentliga upphandlingar

Vem får uppdraget?

Efter en prövning av anbudsgivare och anbud fattas beslut om vem som får uppdraget. Alla som lämnat anbud får besked om beslutet via Tendsign.

Mer information om offentlig upphandling

Kontaktperson

Annika Nilsson Ebers

Annika Nilsson Ebers

Inköpschef

Publicerad:

Uppdaterad: