Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

2024-02-29

Huddinge Samhällsfastigheter får EU-bidrag för utveckling av storskaligt energiprojekt

Huddinge Samhällsfastigheter får som ett av de första bolagen i Sverige upp till ca 15 miljoner kronor i EU-bidrag via ELENA (European Local Energy Assistance) som är en del av EU:s finansiella stödprogram Horizon 2020.
testName

Stefano Capuzzi, Energy Efficiency Engineer och Assen Gasharov, senior Expert från European Investment Bank (EIB) besökte i december Huddinge för ett uppstartsmöte. Här tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheters representanter Henrik Örneblad, vd, Frida Gustafsson, projektledare och Lars-Göran Sander, styrelseordförande.


Stödet är avsett att bidra till energieffektivitet, förnybar energi och andra innovativa energilösningar för att minska koldioxidutsläppen och främja en övergång till en mer hållbar energianvändning.

HSF 12(1)@0,5X
Lars-Göran Sander, styrelseordförande för Huddinge Samhällsfastigheter

– Huddinge Samhällsfastigheter har en ambitiös målsättning att fram till år 2030 minska energianvändningen till 120 kWh/m2. Det är ett av bolagets viktigaste arbete för att bidra till Sveriges och EU:s klimatmål. För att nå dit krävs ett storskaligt energiprojekt med omfattande framtida investeringar för sänkt driftnetto och minskad miljöbelastning. Med finansiellt stöd från ELENA kan vi nu anlita de resurser vi behöver för att kartlägga, identifiera och beräkna möjliga energibesparingar. Detta kommer ge oss möjlighet att se helheten och undvika att åtgärda endast lågt hängande frukter. Det ger styrelsen förutsättningar att fatta långsiktigt hållbara beslut, säger Lars-Göran Sander, styrelseordförande för Huddinge Samhällsfastigheter.

7000 m2 solceller ska minska energianvändningen

Huddinge Samhällsfastigheters planerade energiprojekt omfattar 110 fastigheter och 7 000 m2 nya solceller. Målet är att totalt minska energianvändningen med minst 30 procent för de fastigheter som ingår i projektet samt att installera minst 1,4MW solceller. ELENA avser att bidra till att övervinna de ekonomiska hinder som ofta är förknippade med att planera och starta upp den här typen av större projekt.

–Nu startar ett intensivt arbete med att anlita konsulter och samla vår interna kompetens för att påbörja upphandlingar och utredningar. Arbetet kommer bland annat resultera i åtgärdsförslag för energieffektiviseringar och strategier för genomförande, säger Frida Gustafsson, projektledare på Huddinge Samhällsfastigheter och ansvarig för ansökan.

Projekt inom ELENA ska bidra till att uppfylla EU:s klimatmål och främja en övergång till en mer hållbar och energieffektiv framtid. Huddinge Samhällsfastigheter får stöd på upp till ca 15 miljoner kronor inom sektorn "Sustainable Energy".

–Vi ser fram emot att driva detta projekt med högsta kvalitet och effektivitet för att inte bara uppfylla våra egna hållbarhetsmål utan även bidra till en mer energieffektiv framtid. Vi är stolta över bidraget och ser detta som en bekräftelse på vårt och Huddinge kommuns åtagande inom hållbarhet och miljövänlig energianvändning, säger Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter.

Eu@0,1X
Huddinge Samhällsfastigheters energiprojekt är delfinansierat av Europeiska unionens program Horizion 2020. Projektet är inom sektorn Sustainable Energy "och "Energy efficiency and renewable energy in non-residential building.

Publicerad:

Uppdaterad: