Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

2022-03-15

Huddinge Samhällsfastigheter kontrollerar skyddsrum

Med anledning av det rådande omvärldsläget har Huddinge Samhällsfastigheter påbörjat en egenkontroll av samtliga skyddsrum som finns i fastigheterna. Vid kontrollen görs bland annat en bedömning om skyddsrummet är möjligt att tömma inom 48 timmar.
testName

Vid egenkontroll görs bland annat en bedömning om skyddsrummet är möjligt att tömmas inom 48 timmar.

Huddinge Samhällsfastigheter har sammanlagt 62 skyddsrum i sina fastigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig för att besiktiga skyddsrummen och vi som fastighetsägare ansvarar för att åtgärda eventuella nedslag efter besiktningen.

– Det kan till exempel handla om att skyddsrummet inte bedöms möjligt att tömma på 48 timmar eller att det saknas utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften, säger Timo Björkholm, förvaltningschef, Huddinge Samhällsfastigheter.

Därutöver kan fastighetsägaren göra egenkontroll av skyddsrum och utrustning.

– Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge innebär inte automatiskt att det är aktuellt att ställa i ordning skyddsrum. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap. Huddinge Samhällsfastigheter följer MSB:s råd till fastighetsägare, säger Timo Björkholm.

Bedömer om skyddsrummet är möjligt att tömmas

Med anledning av det rådande omvärldsläget har Huddinge Samhällsfastigheter påbörjat en egenkontroll av samtliga skyddsrum i fastighetsbeståndet. Vid kontrollen görs bland annat en bedömning om skyddsrummet är möjligt att tömma inom 48 timmar. Om inte påbörjas anpassning till dess att kravet på 48-timmars tömning är uppfyllt.

Mer information om skyddsrum finns på msb.se.

Publicerad:

Uppdaterad: