Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

2022-12-12

Så minskade Huddinge Samhällsfastigheter energibehovet kraftigt i Björkängshallen

Ny smart kylmaskin för isproduktion värmer luft och vatten till hela hallen med spillvärme. – Nu köper vi bara hälften så mycket fjärrvärme som tidigare, säger Stefan Fjellström, driftingenjör på Huddinge Samhällsfastigheter.
testName

Värmen som kyls bort i kylmaskinen används idag både för att värma upp byggnaden och dess varmvatten samt för att avfukta luften i Björkängshallens A-hall.

Med hjälp av värmeväxlare kyler den nya maskinen ner ett kylmedium, som sedan cirkulerar i pisten, alltså isen. Tidigare användes en trögare saltlösning för att sprida kylan under isen, men den krävde betydligt större pumpar, vilket i sin tur drog mycket mer el.

– Genom att välja en svag ammoniaklösning för att transportera kylan från kylmaskinen ut i pisten sparar vi el, säger Stefan Fjellström.

Återvunnen värme ger stor energibesparing

Genom att återanvända den värme som kylmaskinen producerar när den kyler pisten görs en stor energibesparing.

– Tidigare vädrades värmen ut, men idag används den både för att värma upp byggnaden och dess varmvatten samt för att avfukta luften i A-hallen. Det här har sparat in hälften av våra inköp av fjärrvärme, säger Stefan Fjellström.

En annan stor fördel ur ett fastighetsägarperspektiv är att slippa hantera stora mängder koncentrerad ammoniak.

– Med modernare maskiner får vi också ut höga temperaturer, vilket ger hög effektivitet i systemet och minskar vårt behov av att köpa energi kraftigt. Den nya anläggningen är dessutom lättare att övervaka och kräver mindre underhåll, säger Stefan Fjellström.  

Idag återvinner Huddinge Samhällsfastigheter överskottsvärme på ett eller annat sätt i alla större kylanläggningar, men lösningen i Björkängshallen är fortfarande den mest effektiva.

Ny belysningsarmatur sparar ytterligare 100 000 kWh årligen

Huddinge Samhällsfastigheter har även genomfört en annan stor energibesparingsåtgärd i Björkängshallen. Genom att byta belysningen i A-hallen har man minskat energibehov med omkring 100 000 kWh per år.

Förutom den direkta elbesparingen som den nya LED-armaturen ger, värmer den inte upp hallen lika mycket som den gamla. Det sparar i sin tur ytterligare energi, eftersom det nu finns mindre värme som behöver kylas ner i hallen.

Som kommunalägt företag ska vi vara föregångare och visa vägen genom att bygga och bidra till ett hållbart samhälle.

Lars-Göran Sander (C), vice ordförande Huddinge Samhällsfastigheter

Även styrelsen har varit involverad i projektet.

HSF 12(1)@0,5X (1)
Lars-Göran Sander (C), vice ordförande Huddinge Samhällsfastigheter

– Jag satt i styrelserummet när diskussionen kom upp om ny kylanläggning för Björkängshallen. Som kommunalägt företag ska vi vara föregångare och visa vägen genom att bygga och bidra till ett hållbart samhälle. Även om det initialt blir lite dyrare så betalar det sig att inte slösa i onödan med energi. Den energi som vi inte använder är den bästa energin varför jag väckte frågan: Blåser vi bort värme i stället för att ta tillvara den? Om vi har värme kan vi värma upp något som är kallare. Här kunde vi från styrelsens håll peka ut en riktning, se över möjlighet till återvinning av den bortblåsta energin, säger Lars-Göran Sander (C), vice ordförande Huddinge Samhällsfastigheter.

För honom är frågan principiellt viktig.

– Både som politiker och som styrelseledamot vill jag att vi ska vara kloka i vårt sätt och tänka på vårt agerande idag, eftersom det ger effekt under 10, 50, 100 år – och bygga för det. Att beakta en investering ur ett livscykelperspektiv, både gällande kostnad samt miljöbelastning, ger hållbara beslut. Det här är en av anledningarna varför det är så inspirerande att sitta i styrelsen för just Huddinge Samhällsfastigheter. Vi har en väldigt bra dialog hela vägen från medarbetarna som arbetar med fastigheterna till styrelsen. Det är kul att känna att man kan påverka på det här konkreta sättet, säger Lars-Göran Sander (C).

– Åtgärderna kring projektet i Björkängshallen visar att dialog, kompetens och engagemang i drift, ledning och styrelse ger intressanta resultat som inspirerar oss och andra att agera hållbart, säger Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter.

Publicerad:

Uppdaterad: