Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

2024-05-28

Förändrad kostnad och tidplan för nytt kommunhus och bibliotek

Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek beräknas bli klara under våren 2028, i stället för i december 2027. Samtidigt har oro och förändringar i omvärlden bidragit till kostnadsökningar.
testName

Visionsbild (Murmans Arkitekter)

Den 27 maj 2024 tog kommunfullmäktige genomförandebeslut för det nya kommunhuset och huvudbiblioteket. Beslutet innebär att investeringsutgifterna godkänts och att Huddinge Samhällsfastigheter får i uppdrag att genomföra byggprojektet.

Genomförandebeslutet innehåller två förändringar. Sedan inriktningsbesluten togs i april 2023 har tidplanen förändrats och utgifterna för investeringen ökat.

Förlängd tidplan med ungefär ett halvår

Kommunhuset kommer inte vara helt nytt utan bestå av en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns på platsen. För att värna om verksamheterna som idag har sina lokaler i huset och behöver flytta, har tidplanen för byggproduktionen av det nya kommunhuset och huvudbiblioteket förändrats. Byggstarten har förskjutits med några månader och byggnaderna beräknas nu bli färdiga under våren 2028, mot tidigare december 2027.

Oro och förändringar i omvärlden medför ökade kostnader

Investeringsutgiften för kommunhuset och biblioteket har ökat, bland annat på grund av den oro vi ser i omvärlden med förhöjda kostnader och räntenivåer som följd. Investeringsutgiften beräknas nu till 1 192 miljoner kronor mot tidigare 1 085 miljoner kronor, vilket alltså är 107 miljoner kronor högre än vad som tidigare har angetts.

En del av den ökade investeringsutgiften beror på kostnader för säkerhet och teknik. Oron i omvärlden med bland annat kriget i Ukraina, gängkriminalitet och förhöjd terrorhotnivå har medfört ökad medvetenhet och kunskap hos både myndigheter och kommuner. I dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har det nya kommunhuset kravställts för att kunna fungera som lednings- och trygghetsplats i händelse av kris.

Även den förändrade tidplanen medför ökade kostnader, liksom valet av tekniska system och material som ska används i husen.

Läs mer om Huddinges nya kommunhus och huvudbibliotek

Publicerad:

Uppdaterad: