Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsredogörelse

Huddinge Samhällsfastigheter står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I den här texten beskriver vi hur www.husf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information. Den nivå av tillgänglighet som husf.se minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 på nivå AA

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från husf.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att skicka e-post till kommunikation@husf.se.

Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna problem

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Problem för dig som använder skärmläsare

  • Det finns bilder på husf.se som har alt-text som inte fyller sitt syfte, det vill säga att beskriva vad bilden föreställer/ska förmedla. Vissa bilder har tillhörande rubrik eller bildens filnamn som alt-text vilket inte tillför någon information. 
    Hänvisning till riktlinje: 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text. 
  • På vissa artikelsidor är rubriker (H1-H6) inte korrekt strukturerade och vissa rubriker saknar även text.
    Hänvisning till riktlinje: 4.1.1. Se till att koden validerar

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 september 2020.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Gamla dokument (pdf, .doc) som publicerats före den 23 september 2018
  • Lagen är inte tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt. På vissa projektsidor används kartor men då det går att tillhandahålla adressen via skärmläsare så omfattas alltså dessa kartor inte av lagen.

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör och webbyrå Winston DC AB har gjort en granskning av tillgängligheten på husf.se.

Senaste bedömningen gjordes den 1 november 2019 och är godkänd av Theresia Bjuhr, kommunikationsansvarig på Huddinge Samhällsfastigheter.

Publicerad:

Senast uppdaterad: