Hoppa till innehållet

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan skall alltid upprättas innan arbeten får påbörjas om:

  • Arbete omfattande arbetsmoment med särskild risk enligt AFS 1999:3 §12a skall utföras (till exempel arbete på höjd över 2 m, arbete med ämnen som medför hälsorisk, arbete med tunga byggelement, rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material).
  • Arbetet omfattas av en förhandsanmälan till arbetsmiljöverket

Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket skall lämnas in om:

  • Arbetet beräknas pågå under längre tid än 30 arbetsdagar och vid något tillfälle sysselsätta mer än 20 personer samtidigt, eller
  • Det totala antalet personarbetsdagar beräknas överstiga 500

Arbetsmiljöplan upprättas av leverantören och skall godkännas av beställaren innan arbeten får påbörjas. Förhandsanmälan görs om så angetts i avtal av leverantören. Om detta ej reglerats i avtal skall leverantören påtala för beställaren om behov av föranmälan föreligger.

Syftet med arbetsmiljöplanen är att alla på arbetsplatsen skall känna till:

  1. De ordnings- och skyddsregler som gäller
  2. Hur skyddsarbetet på arbetsplatsen är organiserat
  3. De särskilda risker som finns identifierade i projektet samt de skyddsåtgärder som skall vidtas
  4. Hur samordningen skall ske på ett fast driftställe som är gemensamt arbetsställe

Arbetsmiljöplanen är den enskilde arbetarens hjälpmedel för att arbeta säkert och skall därför hållas enkel och överskådlig!

Relaterade länkar

AML arbetsmiljölagen
AFS 1999:3 
Arbetsmiljöguiden

 

 

 

 

 

Publicerad:

Senast uppdaterad: