Hoppa till innehållet

Styrelse, organisation och ledning

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse

Ledning

Huddinge Samhällsfastigheters ledning består av VD samt representanter från sju avdelningar i organisationen.

Ledning

Organisation

Organisation

Huddinge Samhällsfastigheter är organiserat i sex avdelningar: Flottsbro, Idrottsanläggningar, Förvaltning, Fastighetsutveckling, Verksamhetsstöd samt HR & Kommunikation.

Organisation