Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

Ekologisk hållbarhet

Vi vill bidra till ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Vårt miljöarbete präglas av öppenhet och viljan att dela med sig av kunskap och samarbeta med andra aktörer i branschen. Miljöarbetet är en naturlig del av hela verksamheten med fokus på minskad klimatpåverkan, minskad energianvändning, sunda materialval, bevarande av biologisk mångfald och minskade avfallsmängder med återbruk i fokus.

  • Skydda miljön och förebygga förorening
  • Erbjuda hälsosamma miljöer för människor som vistas i våra lokaler och utemiljöer
  • Bygga och förvalta med långsiktighet och livscykelperspektiv, energieffektivitet, god resurshushållning, välja material för att minimera klimat- och miljöpåverkan samt främja den biologiska mångfalden
  • Klimatsäkra våra fastigheter gentemot nutida och framtida klimatförändringar
  • Tillämpa klimat- och miljöanpassade krav för varor, tjänster, resor och entreprenader vid upphandlingar
  • Kompetensutveckla medarbetare för att leda och bidra till ständiga förbättringar inom miljöarbetet
  • •Vara transparenta med vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan
  • Uppfylla och följa utvecklingen av lagstiftning samt övriga bindande krav för vår verksamhet

Huddinge Samhällsfastigheter ingår i föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). Den är öppen för företag och organisationer, i den svenska bygg- och fastighetssektorn, som vill utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Totalt är 15 av våra byggnader preliminärt certifierade eller certifierade. 

Läs mer om Miljöbyggnad


Huddinge Samhällsfastigheters miljöarbete utgår från Huddinge kommuns miljöprogram för 2022-2025. Miljöprogrammet ska bidra till att uppfylla de globala miljömålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. Miljöprogrammet är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet.

Huddinge kommuns miljöprogram 2022-2025