Hoppa till innehållet

Radonhalten i inomhusluften varierar med årstiden. Dessa variationer beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden. Halten varierar även under dygnet beroende på hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar.

Vi ansvarar för att radonvärdet i våra fastigheter inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluft.

Publicerad:

Senast uppdaterad: