Hoppa till innehållet

Trygg vintermiljö

Våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler ska vara en säker plats att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för snöröjning och halkbekämpning. Det är viktigt för oss att skapa en trygg vintermiljö för både barn och äldre och att snöröjningen fungerar väl.

HUSF Snöberedskap 2048Px 9842
Daniel Persson

Daniel Persson

Trädgårdsmästare med snöberedskap

– När det inte är skollov sker snöröjning och halkbekämpning vid våra skolfastigheter kvällar och nätter, för elevernas säkerhet. Det som röjs dagtid är gångstråk, körvägar, trappor, entréer och utrymningsvägar. Dagtid röjer vi även snö vid bland annat våra äldreboenden och idrottsanläggningar.

– Se till att barnen inte vistas i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden. Det är viktigt för säkerheten!

Gör en felanmälan vid stora snömängder på tak med risk för fallande istappar

Frågor & svar

(Klicka på frågan så rullar svaret ut)


  • När det snöar väntar våra snöröjare oftast med att sätta igång tills verksamheterna i våra lokaler har slutat för dagen. När vi måste snöröja under dagtid sker det under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheterna. De som har snöjour hos oss följer väderleksrapporterna, så du behöver inte anmäla snöfall om inget akut händer under dagen.

  • Snöröjarna röjer bara körvägar fram till entrén och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs normalt inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri. Men det ska vara plogat och sandat så att det är säkert att ta sig fram. 

  • När vi snöröjer blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Normalt så blir inte högarna högre än två meter och lämnas då kvar för att smältas av vårsolen. Om en snöhög placerats på en olämplig plats, till exempel framför en utrymningsdörr, ska du genast göra en felanmälan.

  • Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Vi prioriterar alltid att åtgärda fara för person. Det betyder att vi börjar med att ta bort istappar ovanför gångstråk och entrér. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet. 


Läs mer:

En dag på jobbet: Trygg vintermiljö när det snöar

Så här fungerar snöröjning på övriga platser i Huddinge kommun

Tips till dig som är hyresgäst för att få utemiljön vid din fastighet så bra snöröjd som möjligt

  • Innan du går hem för dagen: Titta över gården och ställ undan utemöbler, bandymål och annat som hamnat på gångvägar eller öppna ytor. Hjälp våra snöröjare genom att flytta leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning på mark och tak. 

  • HUSF Snöberedskap 2048Px 9766
    Om du behöver parkera på en oplogad parkeringsplats, ställ dig så att så mycket av parkeringen går att ploga, gärna tillsammans med andra bilar som redan står där. På så sätt kan så mycket som möjligt av parkeringsplatsen plogas. Enstaka utspridda bilar kan blockera plogning av en hel parkeringsplats.


Publicerad:

Senast uppdaterad: