Hoppa till innehållet

I hyresavtalet framgår vad som gäller för avfallshantering. I vissa hyresavtal ingår sophämtning. Om det inte ingår i ditt avtal behöver du teckna ett abonnemang med SRV Återvinning. Det är de som hanterar hushållsavfall i Huddinge kommun. Du hittar mer information på deras webbplats.

SRV Återvinning (extern länk)

Om avfallshantering ingår i hyresavtalet ska du sortera ditt avfall enligt de anvisningar som finns i avfallsutrymmet. Om kärlen står utomhus gäller instruktionerna på kärlen. Grovavfall, elavfall och farligt avfall ingår inte i hyresavtalet. Vid behov av hämtning av sådant avfall kan du kontakta SRV Återvinning för att beställa hämtning mot en kostnad. 

Vid behov av extra tömning, önskemål om att ändra intervall, fler kärl, felanmälan vid utebliven hämtning eller andra frågor gällande avfallshantering kan du kontakta oss.

Hämtning och behandling av avfall

För närvarande har vi avtal med två olika entreprenörer gällande hämtning och behandling av avfall:

  • SRV Återvinning ansvarar för metall-, glas- pappers- och plastförpackningar samt hushållsavfall inklusive matavfall
  • Stena Recycling ansvarar för hämtning och behandling av returpapper och wellpapp

Cirka 85 procent av våra lokaler har möjlighet att sortera matavfall. Är din lokal en av de som ännu inte har kommit igång, men vill det, kontakta vår kundtjänst.

Publicerad:

Senast uppdaterad: