Hoppa till innehållet

Gäller din felanmälan ett akut ärende – ring alltid 08-535 320 10.

Vid övriga ärenden eller felanmälan,  använd kundportalen.

Hissar

Våra hissar besiktas årligen av ackrediterat företag. Underhållservice utförs två till fyra gånger per år beroende på hisstyp.

Portar – maskinella

Portar besiktas av ackrediterat företag vartannat år. Underhållsservice sker fyra gånger per år.

Publicerad:

Senast uppdaterad: