Hoppa till innehållet

Inomhustemperatur

Inomhustemperaturen i våra skolor, förskolor, äldreboenden och övriga lokaler ska under vintertid vara 20-21°C (± 1°). Gör en felanmälan om termometern visar kallare. Mät i mitten av rummet.

Varme

Innan du kontaktar oss, kontrollera att inte möbler, gardiner, elementskydd eller annat stänger in elementen, det kan göra lokalen kall. 

Se också till att alla termostater på elementen är öppna. Tänk på att mäta temperaturen mitt i rummet eller minst en meter från yttervägg och inte vid fönster.

Gör en felanmälan


Tänk på...

  • Om temperaturen i lokalen plötsligt blir lägre än vanligt kan det bero på kraftigt väderomslag. Då hinner inte alltid värmesystemet värma upp i samma takt som temperaturen faller utomhus.
  • Stäng av elementen när du vädrar. Genom att minska den totala energiförbrukningen minskar du samtidigt utsläppen av koldioxid.
  • En öppen dörr gör lokalen kall snabbt men det tar tid att värma upp lokalen igen när dörren stängts.
  • Låt termostaten stå öppen under sommaren, då värmen inte är påslagen, så riskerar du inte att den kärvar till hösten.


Hur fungerar värmen?

termostat.png

Vi har termostater och centrala styrutrustningar som reglerar temperaturen. Det är det varma vattnet i elementen som ger lokalen värme. När vattnet avger energi svalnar det samtidigt, vilket innebär att elementen är varma upptill och svalare nedtill. Hela elementen ska alltså inte vara varma, men ju kallare ute desto varmare överdel.

Hur fungerar termostaten?

Termostaterna på elementen sparar energi eftersom de automatiskt känner av lokalens temperatur. De är inställda på att stängas av när temperaturen blir mer än 21°C. Du kan självklart själv bestämma om du vill ha kallare i lokalen genom att vrida temperaturskalan medurs tills den lägre temperaturen som du vill ha uppnås.

Om lokalen tillförs energi från till exempel solsken, värme från många personer eller från flera tända lampor så stänger termostaten av vattnet till elementen, eftersom inomhustemperaturen ändå blir 21°C. När temperaturen i rummet sjunker öppnas ventilerna och det blir åter varmt på övre delen av elementen.

Publicerad:

Senast uppdaterad: