Hoppa till innehållet

Om det finns ett skyddsrum i fastigheten som du hyr så inspekteras det av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta för att säkerställa att alla skyddsrum fortfarande är funktionella.

Vi som fastighetsägare ansvarar för att åtgärda eventuella nedslag efter inspektionen. Det kan till exempel handla om att skyddsrummet inte bedöms möjligt att tömma på 48 timmar eller att det saknas utrustning avsedd för iordningställande av skyddsrummet och skyddsrumsdriften.

Utöver MSB:s inspektioner genomför vi även så kallad egenkontroll av skyddsrum och utrustning.

Publicerad:

Senast uppdaterad: