Hoppa till innehållet

Om det finns en eldstad eller värmepanna i din lokal så ansvarar hyresvärden för att sotning sker genom att anmäla den till Södertörns brandförsvarsförbund.

Vid sotning av eldstaden eller värmepannan ska även den tillhörande rökkanal (skorsten) rengöras från sot samt eventuella brukrester och tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter.

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer på uppdrag av Södertörns brandförsvarsförbund. Entreprenören håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.

Publicerad:

Senast uppdaterad: