Hoppa till innehållet

Om strömmen stängs av i lokalen beror det troligtvis på att en säkring eller jordfelsbrytaren har löst ut. Det kan ske om flera apparater är igång samtidigt och överbelastar elsystemet.
I automatsäkringscentraler eller proppskåpet går det oftast att se vad som har orsakat felet. En förteckning i proppskåpet visar vilken säkring som går till vilken del av lokalen.

I ett äldre proppskåp kan man se att en färgprick har lossnat i änden på den propp som är trasig. Byt ut den mot en ny med samma färgprick som bottenplattan i säkringshållaren. Styrkan (ampere, A) framgår av proppens färgmarkering (grön=6A, röd=10A, grå=16A). Försök aldrig att laga en trasig propp, det kan orsaka skador och brand.

I nyare proppskåp, så kallade automatsäkringscentraler, återställs säkringen genom att man trycker upp den säkringsknapp som fallit ner.

Jordfelsbrytare och felsökning

I nyare proppskåp, så kallade automatsäkringscentraler finns även en jordfelsbrytare, som bryter strömmen helt om något är fel i elsystemet. Denna kan också återställas med en knapptryckning.

Om jordfelsbrytaren fortfarande slår ifrån behöver du göra en felsökning.

  1. Börja med att slå ifrån alla säkringar innan du slår på jordfelsbrytaren.
  2. Slå sedan på säkringarna, en i taget, tills du ser var jordfelsbrytaren kopplar ifrån.
  3. Därefter gör du en felanmälan.

Är hela lokalen strömlös?

På avbrottskartan kan se om det pågår något större avbrott i området: https://www.vattenfalleldistribution.se/kundservice/stromavbrott/   

Hittar du inget där, gör en felanmälan till oss.

Viktigt om skarvsladdar

När skarvsladdar används felaktigt kan de utgöra en allvarlig fara. För att öka säkerheten och uppfylla elföreskrifterna vill vi ge några viktiga råd:

  • Skarvsladdar bör endast användas då det är frågan om en tillfällig anslutning, exempelvis för en julbelysning.
  • Dra aldrig en skarvsladd genom en dörr eller ett fönster. Det kan ge klämskador på ledningen.
  • Om skarvsladdar måste användas, till exempel i en datasal, bör de placeras på en gallerhylla eller under borden för att inte utsättas för drag-, kläm- eller skavrisker.
  • I förskolor och skolor ska alltid jordade uttag av petsäker typ användas.
  • Utomhus får skarvuttag inte ligga på mark och måste alltid vara skyddade av jordfelsbrytare. Belysning med klenspänning och skyddstransformatorer bör användas.

Publicerad:

Senast uppdaterad: