Hoppa till innehållet

Effektiv underhållsplanering ger oss som fastighetsägare kontroll över kostnader, planering och genomförande av underhållsarbeten. Den hjälper även till att bevara fastighetens värde över tid.

Vit Bild (2)
Vilket verktyg hjälper fastighetsägare att bevara fastighetens värde över tid, samverka med hyresgästerna och genomföra underhåll på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt? Underhållsplanering såklart! I den här filmen berättar våra medarbetare om hur vi gör detta i praktiken.


En underhållsplan ligger till grund för periodiskt underhåll i en fastighet och är en sammanställning över vilket skick fastigheten är i, vilka åtgärder som genomförts och vilken förbättringspotential som finns. Systematisk underhållsplanering ger en förutsägbarhet både för hyresgäster och för oss som ägare och förvaltare av fastigheterna.

Framförhållning och stabila hyresnivåer

En underhållsplan innehåller inte bara uppgifter om vad som behöver göras utan även en uppskattning av vad det kommer att kosta. Den ligger därmed till grund för budgetarbetet och är viktig att ta hänsyn till när hyror och avgifter ska sättas.

För att man ska kunna planera för större underhåll måste man veta livslängden på ventilationsaggregat eller när golven behöver renoveras. Med en uppdaterad underhållsplan slipper man att genomföra den typen av projekt i all hast, till en högre kostnad och till mer besvär för hyresgästen.

Så arbetar Huddinge Samhällsfastigheter med underhållsplanering

Beroende på fastighets storlek och komplexitet kan en underhållsplan vara en ganska omfattande handling. Den bygger på många olika arbetsmoment som våra drifttekniker, fastighetsvärdar och underhållsstrateger genomför. Det kan handla om besiktningar och statuskontroller av till exempel byggnadskonstruktion, ytskikt eller tekniska installationer.

Underhållsplanen skapas i vårt digitala fastighetssystem, där all information om fastigheten samlas. Några av fördelarna med digital underhållsplanering att planen snabbt kan uppdateras och att den alltid finns tillgänglig för alla som behöver ta del av den.

Periodiskt underhåll genomförs ofta med långa intervall men framförhållningen måste vara god eftersom det kan handla om stora investeringar. Genom att samordna underhållsplaneringen kan vi göra bättre upphandlingar. På det sättet kan vi dels hålla ner hyreskostnaden och dels i god tid samordna underhållsprojekt med våra hyresgäster.

Publicerad:

Senast uppdaterad: