Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheter sköter mark och trädgård, snöröjning och halkbekämpning på alla våra fastigheter. Vi utför även reparationer och planerar underhållsåtgärder allt för att få välvårdade säkra och funktionella utemiljöer.

Trygg och säker lekutrustning

De lekplatser och lekutrustningar vi ansvarar för besiktigas årligen av oberoende besiktningsman (i april). Då kontrollerar vi bland annat att EU-normerna SS-EN 1176 och SS-EN 1177 följs. Exempel på brister är för lite sand i sandlådan, att gungor hänger för lågt eller att lekutrustningen har felaktiga mått. Brist som får klassning A-fel åtgärdas normalt omgående. B-fel åtgärdas vanligtvis innan nästa besiktning.

Som fastighetsägare är det vi som ska se till att lekutrustningen underhålls och är säker. Det gäller även om du som hyresgäst själv bygger en lekplats eller lekutrustning. Kontakta alltid din fastighetsvärd om du planerar att förändra lekplatsen på er gård, så kan vi tillsammans skapa en säker miljö.

Årstidsinformation

Vår

När våren närmar sig är det dags att städa upp efter vintern. Sandsopningen startas när risken för snö/halka bedöms som liten, vanligtvis mot mitten/slutet av mars. Både egen personal och entreprenörer har april månad att slutföra sandsopningen.

Sedan ska det vårstädas och skrapgaller ska tömmas. Perenner och rosor klipps ner och rabatter krattas ur. Sandytor under klätterställningar luckras för att bibehålla fallskyddsegenskaper. Baksanden i förskolornas sandlådor luckras upp för att bibehålla en bra dränering samt rätt lekegenskaper. Behov av påfyllning ses över.

I början av våren stiger temperaturen ovan mark medan det fortfarande är fruset under mark. Därför kan det ibland bildas tillfälliga vattenpölar på gården eller på lekplatsen. Dessa försvinner dock när marken har blivit tillräckligt uppvärmd.

Sommar

Arbetet med sommarskötseln påbörjas normalt i slutet av april och avslutas i september. Under den här perioden ser vi till att gräsmattorna hålls fina, att buskar, häckar och rabatter sköts och att utrustningen i utemiljön underhålls.

Gräset klipps vid behov och efter varannan gräsklippning görs putsning och trimning kring hinder, som staket, sandlådor och träd. Avklippt gräs ligger kvar under förutsättning att det ser vårdat ut.

Sommartid håller vi efter buskar och ser till att de inte skymmer fönster. Perenner behöver mer skötsel och rensas därför kontinuerligt under säsongen. Inför skolavslutningen ska det vara lite extra fint på skolgårdarna, och till midsommar gör vi det trivsamt i trädgården för dem som bor i våra servicehus, äldreboenden och gruppbostäder. Till dess ska det vara nyrensade rabatter samt sopade gårdar.

Sommarsäsongen innebär även underhåll av utrustningen som finns i fastighetens utemiljö. Det planerade underhållet kan till exempel handla om att byta ut gammal och uttjänt lekutrustning eller att åtgärda andra brister i markanläggningen. Dessa åtgärder planeras in tillsammans med verksamhet. Där det behövs reparerar och målar vi övrig fast utrustning. Vid behov bättrar vi även på linjemålning av parkeringsplatser.

Höst

Under hösten fylls våra träd med vackra höstfärger, men när löven faller kan de orsaka halka. För att minimera halkrisken arbetar vi regelbundet med lövupptagning, med särskilt fokus på entréer och på gångstråk. I perioder kan det förekomma stora mängder löv på gräsmattor och andra ytor, och vi strävar efter att hålla efter även dessa. Upptagningen av löven ska vara avslutad under december månad.

Det är vanligt att det kommer mycket regn under hösten, vilket gör att marken blir mättad. När regnvattnet inte kan rinna undan tillräckligt snabbt bildas tillfälliga vattenpölar. Dessa sjunker oftast undan så snart regnmängden minskar.

Vinter

När snöröjningen börjar prioriterar vi framkomligheten till byggnader. I första hand röjer vi angöringsvägar, entréer, lastkajer och liknande. Målet är att denna röjning ska vara klar under morgonen, innan skolor och annan verksamhet börjar. Om det snöar under dagen startar röjningen vanligtvis kommande natt. Vid större snömängder kan skottning för hand påbörjas dagtid men av säkerhetsskäl sker maskinröjning först till kvällen när vi säkert kan röja gårdarna. Det innebär att snön kan ligga kvar på gårdsplaner och skolgårdar under dagen.

Plocka undan lösa föremål

När snöröjningen sätter igång är det bra om du regelbundet ser över utemiljön och plockar undan lösa föremål som utemöbler, lekredskap och cyklar. Om de döljs av snö är risken annars stor att vi råkar köra sönder något under snöröjningsarbetet.

Halkbekämpning

Vi använder en grusblandning för att förhindra halka. Sanden innehåller även en liten del salt för att det ska få en bra och snabb effekt på halkan. Gruset tas upp till våren, senast den sista april.

Vintersandlåda för akuta behov

Husf fyller kontinuerligt på vintersandlådan som står vid fastigheten. Använd gärna detta grus på små isfläckar vid akuta behov – ta inte risken med att vänta på att vi hinner komma ut och halkbekämpa.

Snö och is på tak

Huddinge Samhällsfastigheter genomför regelbunden tillsyn av tak och ser till att ta bort snö och is där det behövs. Ibland måste vi göra avspärrningar för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt, både för sig själva och för dig som vistas i fastigheten. Vi önskar att avspärrningarna ska respekteras, för allas säkerhet.

Läs mer om vårt arbete med säkerhet under vintern och vad du kan göra själv för att underlätta:

Publicerad:

Senast uppdaterad: