Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT BYGGPROJEKT: NYPRODUKTION

Balingsnäs förskola, Centrala Huddinge

I samverkan med COBAB har vi på uppdrag av Huddinge kommun byggt en ny byggnad för förskolan Balingsnäs.
testName

Projektet omfattar en ny byggnad om cirka 1 520 kvadratmeter i två plan. Förskolan rymmer åtta avdelningar och har plats för totalt 160 barn. Även förskolegården utökas genom att mark som ligger bredvid den tidigare gården nu ingår i förskolans tomt. Den tidigare byggnaden från 1970-talet med endast ett plan och plats för 80 barn har rivits. 

Förskolan miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver, som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Konceptförskola

Balingsnäs förskola är en så kallad konceptförskola som byggs efter en standard som vi tagit fram för att effektivisera byggandet av förskolor i kommunen. Konceptförskolan har samma planlösning var den än byggs men fasad och utemiljö anpassas och skräddarsys utifrån platsens egenskaper och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Husets arkitektur är anpassad till förskolans pedagogiska idé, vilket innebär att barngrupperna får egna så kallade hemvister och trygghetspunkter i en smart och välplanerad inomhusmiljö med möjlighet till god omsorg och med barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande i fokus.

Byggstart skedde våren 2021 och förskolan togs i bruk i slutet av våren 2022.

Balingsnäs förskola

Balingsnäs FSK 220713 2048Px 2769
Balingsnäs förskolan, juli 2022.

Våren 2022

 • Sista delen av mattläggning och plattsättning, listverk, inredning och beslagning
 • Komplettering av rör-, el- och ventilations- och storköksutrustning
 • Fortsatt finplanering utvändigt
 • Färdigställande av utemiljön, lekytor.
 • Städning och besiktningar
 • Driftsättning av hela anläggningen och prov av alla funktioner.
 • Överlämning efter godkänd besiktning.
Balingsnäs FSK 211122 2048Px 0190
Balingsnäs förskola, november 2021.

Hösten 2021

 • Färdigställande av fasad
 • Demontering av fasadställning
 • Golvavjämning invändigt
 • Färdigställande av innerväggar
 • Invändig målning
 • Invändiga installationsarbeten
 • Plattsättning i storkök
 • Start av markarbeten ute
 • Invändig målning
 • Start mattläggning och klinkergolv
 • Arbeten med storköket
 • Invändiga installationsarbeten
 • Montage av innerdörrar
 • Byggnation av lekförråd m.m. utvändigt
 • Markarbeten
 • Plattsättning, undertaksarbeten, färdigställande av rör-, el- och ventilationsinstallationer
 • Montage av kök och annan inredning, innerdörrar och listverk
 • Finplanering utvändigt
210830 Balingsnäs 2048Px 0087
Balingsnäs förskola, augusti 2021.

Sommar 2021

 • Fasadarbeten
 • Start byggnation av innerväggar
 • Start installationsarbeten för VS och el
 • Fasadarbeten
 • Byggnation av innerväggar
 • Installationsarbeten för VS och el
 • Färdigställer tätskikt på taket.
 • Fasadarbete
 • Byggnation av innerväggar
 • Installationsarbeten för VS el och ventilation
 • Golvavjämning och golvvärme på plan 2
 • Påbörjar vissa storköksinstallationer
HUSF Balingsnäs 210601 0915
Balingsnäs förskola 1 juni 2021.

Vår 2021

 • Montage av utfackningsväggar
 • Montage av fasadställning
 • Byggnation av yttertak
 • Byggnation av yttertak samt tätskiktsarbeten
 • Utvändig komplettering av ytterväggar
 • Montage av fönster och dörrar
HUSF Balingsnäs 210416 0796
Balingsnäs förskola 16 april 2021.

Publicerad:

Uppdaterad: