Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT BYGGPROJEKT: NYPRODUKTION

Glömstaskolan F-3, Flemingsberg

Intill nuvarande Glömstaskolan har vi byggt en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever. Elever och personal flyttade in i den nya flygeln på Glömstaskolan i samband med skolstarten den 20 augusti 2020.
testName

Så här beskrevs projektet inför byggstart:

Den mindre skolan förhåller sig till den stora likt ett gårdshus till huvudbyggnaden och ramar in skolgården. Även skolgården utvidgas och en bollplan tillkommer. Fönstersättningen känns igen från den stora skolan och de större glaspartierna tar upp formspråket från den befintliga skolans bottenvåning. Den monokroma färgsättningen med betong och detaljer i kortenstål ger dock byggnaden en egen identitet. Sedumtaket ger ett trevligt intryck från den stora skolan.

Miljöbyggnad silver

Ett trapprum i vinkel löper mellan de tre planen och länkar samman byggnaden och gör det lätt att orientera sig. De breda trapporna ger plats plats för både kommunikation och en stunds vila. På första planet finns personalens arbetsområde samt en samlingssal för 100 personer. På andra och tredje planet hemvister samt ateljé. Glömstaskolan F-3 består av fyra hemvister anpassade för 90 elever vardera. I hemvisterna finns tre basrum och ett antal grupprum samt ett öppet studielandskap som kan delas in i en aktiv respektive lugnare delar.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad  Silver. Bygget startade hösten 2018.

HUSF_Glomstaskolan_Luft_V42-0267.jpgBild från luften med nya Glömstaskolan F-3 till höger i bild, maj 2020.

Vad gör vi nu?

Elever och personal flyttade in i den nya flygeln på Glömstaskolan i samband med skolstarten den 20 augusti 2020.

Tidigare

  • Utvändigt fortsätter markarbeten i finplaneringsskedet och på taket pågår de sista momenten plåtarbeten och sedumläggning.
  • Under oktober kommer de utvändiga metallglaspartierna på plats.  
  • Invändigt så är hissen på plats och i övrigt pågår stomkomplettering, målning och installationsarbeten.

Sommar 2019

  • Stommontage pågår

Februari/mars 2019

  • Grundläggning och gjutning av väggar och övre platta fortlöper parallellt med markarbetena.
  • Ventilationsrör kommer läggas ner under övre plattan innan gjutningen.
  • I mitten på mars kommer resningen av stommen att påbörjas.

Januari 2019

  • Alla sprängningsarbeten är nu utförda och vi fortsätter med grundläggningen.
  • Gjutningen av grunden har påbörjats och markarbetena fortlöper för fullt.

 

Publicerad:

Uppdaterad: