Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT BYGGPROJEKT: NYPRODUKTION

Långsjöskolan, Segeltorp

På uppdrag av Huddinge kommun har vi byggt nya lokaler för Långsjöskolan intill Gömmarens naturreservat i Segeltorp. Elever och personal flyttade in i skolan inför skolstarten i augusti 2022.
testName

Så här beskrevs projektet inför byggstart:

Skolan kommer att ha plats för cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 3. Den byggs intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Byggnaden blir 18 meter hög och anpassas till omgivande natur och bebyggelse. Fasaden får ett träliknande utseende.

Vi har satt upp fågel- och fladdermusholkar och byggt en groddamm och ett grodhotell för att bevara naturvärdena i området. 

Transporter till och från byggarbetsplatsen sker via Morkullevägen till Häradsvägen. Vid avfarten till Rödhakevägen från Häradsvägen ska en parkerings- och avlämningsplats byggas. Skolan står klar för inflyttning höstterminen 2022.

 

Vad gör vi nu?

Hösten 2022

 • Terminstart för elever och personal i den nya skolbyggnaden.
 • Invigning 3 september.

Vår och sommar 2022

 • Finplaneringsarbeten av mark med konstgräsplan, basketplan och innebandyplan, gungor och lekutrustningar.
 • Färdigställande, besiktningar och extra beställningar från skolan.

December 2021–februari 2022

 • Installationer med ventilation, el, rör, kyla (VS)
 • Mattläggning och massagolv i storkök
 • Undertaksmontage
 • Solavskärmning utvändigt är klart
 • Montering av innerdörrar, glaspartier och snickeriarbeten med foder och lister
 • Markarbeten på skolgård mot Lövsångarvägen samt avlämningsplatsen vid Häradsvägen
Långsjöskolan 211122 2048Px 0178 3
Långsjöskolan, november 2021.

Maj–november 2021

 • Montage av fasadskivor fortgår
 • Montering av innerväggar fortgår
 • Installationer med ventilation, el, rör (VS)
 • Markarbeten på skolgård mot Lövsångarvägen samt avlämningsplatsen vid Häradsvägen.
HUSF Långsjöskolan 210601 0939
Långsjöskolan 1 juni 2021.

Mars-april 2021

 • ​Arbeten med innerväggar
 • Montage av fasadskivor
 • Markarbeten
210319 HUSF Långsjöskolan 2048Px 0743
Långsjöskolan, mars 2021.

December 2020 -januari 2021

 • Montering av de sista två våningsplanen, fönster, takbalkar och tak samt fasadskivor.
HUSF Långsjöskolan 201231 2048Px 0282
Långsjöskolan, december 2020.

September-november 2020

 • Montage av smideskonstruktion med betongbjälklag.
 • Markarbeten för parkering- och avlämningsplats vid Häradsvägen.
HUSF Långsjöskolan 200922
Långsjöskolan, september 2020.

Juni-augusti 2020

 • Projektet påbörjades med trädfällning, stubbrytning och montage av byggstängsel under april. Under maj har markarbeten med pålning och grundläggning pågått.
 • Under juni så kommer arbeten med bottenplattan för skolan utföras, formsättning och betonggjutning.
 • Vi kommer även att spränga i en mindre omfattning under juni.
 • Stockholm Vatten skall gräva för anslutning av vatten och avlopp på Lövsångarvägen.
 • Borrning av bergvärme kan komma att ske under juli.

April-maj 2020

 • Byggstart 6 april
 • Vi inleder bygget med schaktnings- och utfyllningsarbeten
 • Under vecka 15-16 avverkas de träd som inte ska sparas. 
 • För att skapa en trafiksäker skolväg bygger kommunen en gångväg vid Ålyckevägen.
 • Markarbetena startar vecka 15 och pågår fram till sommaren.

Jan-mars

 • Ett hus rivs vid korsningen Häradsvägen/Rödhakevägen där skolans parkering- och avlämningsplats ska byggas.
 • En översvämningsdamm byggs för att hantera dagvatten från den nya skoltomten.
 • Vi bygger en groddamm och ett grodhotell samt sätter upp fågel-och fladdermusholkar för att kompensera en del av de naturvärden som försvinner när skolan byggs.

Publicerad:

Uppdaterad: