Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT BYGGPROJEKT: NYPRODUKTION

Stall Sundby gård, Centrala Huddinge

På uppdrag av Huddinge kommun har vi byggt ett nytt stall vid Sundby Gård. Byggnaden invigdes mars 2023.
testName

Stallet invigdes i mars 2023 och Sundby ridskola flyttar in under april. Så här beskrev vi projektet inför byggstart:

Det nya stallet är placerat direkt intill befintligt ridhus och cirka 80 meter ifrån det befintliga gamla stallet. Den nya stallbyggnaden kommer ha plats för 40 hästar samt utrymmen för personal, service och kontor.

Personal- och servicedelen omfattar omklädningsrum för ridskolans elever och den arbetande personalen. Ett större rum för teori/samling finns i direkt anslutning till entrén.

210830 Stall Sundby Gård 2048Px 0078

I byggnadens stalldel finns förutom plats för 40 hästboxar, en sadelkammare, ett tvättrum, en spolspilta, ett torkrum samt en lageryta för hantering av foder och hästmedicin med mera.

Under boxarna löper en kulvert med ett automatiskt system för utgödsling som mynnar ut i vid stallets gödselplatta. Ett litet karantänsstall med två uteboxar placeras i närheten av det gamla stallet, för isolering av sjuka hästar eller för att minska smittorisken när nya hästar flyttar in.

Det nuvarande stallet, inrymt i den gamla stenladugården med delar från 1700-talet, kommer inte att rivas. I dagsläget är det dock inte klart vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaden i framtiden.

Byggstart är planerat till hösten 2021 och stallet beräknas vara färdigställt årsskiftet 2022/2023.

Vad gör vi nu?

Stallet invigdes i mars 2023 och Sundby ridklubb flyttar in under april.

 

Stall Sundby Gård 2048Px 0006
Stall Sundby gård, januari 2023.
Stall Sundby Gård 2048Px
Stall Sundby gård, januari 2023.

Tidigare

Vinter 2022–2023

 • Rörmokaren monterar vattenledning mm.
 • Stallbelysningen är avslutad och elektrikern fortsätter med kraftuttag.
 • Stallinredet avslutas under v 48.
 • Markentreprenören lägger plattor och anlägger grönytor.
 • Plan 2 är flytspacklat.

Höst 2022

 • Under hösten pågår arbetet med ytterväggar och montering av nockventilation.
 • Markentreprenören schaktar för uteboxarna samt förbereder för skrittmaskin.
 • Vi gipsar bjälklag och isolerar, lägger golv och bygger innerväggar.
 • Det kommer förekomma en hel del transporter.
HUSF Stall Sundby Gård 221004 2048Px 6855 2
Stall Sundby gård, oktober 2022.
HUSF Stall Sundby Gård 221004 2048Px 6849
Stall Sundby gård, oktober 2022.
HUSF Stall Sundby Gård 221004 2048Px 0001
Stall Sundby gård, oktober 2022.

Sommar 2022

 • Limträstommen är på nu plats och vi påbörjar arbetet med taket,​ vilket kommer medföra en hel del transporter till bygget.

HUSF Stall Sundby Gård 220511 1167
Stall Sundby gård, maj 2022. Foto: Frida Gustafsson.

Vår 2022

 • Arbetet fortsätter med isolering, armering och gjutning av bottenplattan till stallet och humandelen, vilket kommer medföra en hel del transporter till bygget.

 • I slutet av april levereras betongväggar och limträ. 
 • 11 maj påbörjas limträmontaget, som beräknas pågå i fem veckor. 
 • Därefter monteras ställning och arbetet med isolering av taket samt läggning takplåt.
Stall Sundby Gård 2021 12

Januari–mars 2022

 • Gjutning av gödselplattan.

November–december 2021

 • Entreprenören för byggnation av det nya stallet har påbörjat etablering av arbetsområdet på Sundby gård. Initialt kommer vägen som passerar området att flyttas något närmare uteridbanan för att ge plats åt den nya byggnaden. Tillfälliga avspärrningar kan komma att ske vid flytten av vägen, men ska inte påverka framkomligheten i stort.

 • Arbetena med marksaneringen är avslutade och marken är förberedd för nästa skede i byggproduktionen som innefattar pålning för den nya byggnaden.

 • Pålningen är planerad att starta tidigast i mitten av november.

Augusti-oktober 2021

 • Förberedande arbeten
 • Etablering på byggarbetsplatsen
 • Sanering av marken
210830 Stall Sundby Gård 2048Px 0073
Stall Sundby Gård, augusti 2021.

Publicerad:

Uppdaterad: