Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

AVSLUTAT PROJEKT: OM- OCH TILLBYGGNAD

Stensängsskolan, Stuvsta

Vi har byggt om och renoverat Stensängsskolan i Stuvsta. Den stod klar för inflytt sommaren 2022. Projektet utsågs till Årets Miljöbyggnad 2022 av Sweden Green Building Council (SGBC).
testName

Läs om vinnare av årets miljöbyggnad 2022

Så här beskrevs projektet inför byggstart:

– Med den här om- och tillbyggnationen får Stensängsskolan, som byggdes 1944, plats för fler elever. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC även anpassa skolans ytor, både inomhus och utomhus, för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling, Huddinge Samhällsfastigheter.

Fler skolplatser

Stensängsskolan i Stuvsta behöver renoveras för att leva upp till dagens krav på bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö. Skolan är även i behov av fler skolplatser och behöver därför även byggas ut. Idag rymmer skolan cirka 180 elever, från förskoleklass till årskurs 5. När ombyggnaden är klar kommer det att finnas plats för cirka 240 elever.

Projektet omfattar en tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter samt ombyggnad av cirka 1 600 kvadratmeter. Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Byggstart sker i januari 2021 och skolan beräknas vara färdigställd sommaren 2022. Under ombyggnationen kommer skolans verksamhet flytta till paviljonger.

Tidplan för projektets byggfas

 • Vinter/vår 2021: Markarbete för utbyggnaden och gjutning av plattan. I detta skede kommer det att förekomma sprängningsarbeten och slagning av pålar och spont.
 • Vår/sommar 2021: Resning av stomme för utbyggnaden av skolan
 • Sommaren/höst 2021: Montage av fasad och tak
 • Höst 2021–vår 2022: Invändig stomkomplettering och installationsarbeten
 • Vår 2022: Sista finplaneringsarbetena​

Vad gör vi nu?

Hösten 2022

 • Höstterminen drar igång i de nya och renoverade lokalerna.
 • 2 september invigs skolan.

Juni 2022

 • Besiktningar och leverans.

April–maj 2022

 • Många rum är färdigmålade och mattor ligger på golven. Undertaket börjar komma på plats och komplettering av el, ventilation och rör fortsätter.
 • I den gamla delen av skolan har parkettgolven och stengolven slipats och polerats.
 • Utvändigt är nu även stödmuren mot Svedjevägen på plats med bullerplank och arbeten med lekytor pågår på tomten.
 • Arbetet med den nya bollplanen påbörjas.
 • Färdigställande, provningar, kompletteringar och städning.

Februari–mars 2022

 • I den nya delen är nu många rum färdigmålade och mattor ligger på golven. Undertaket börja komma på plats och komplettering av el, vent och rör fortsätter.
 • I gamla delen har parkettgolven slipats och polering av stengolven i korridorerna pågår.
 • Utvändigt är stödmuren mot Svedjevägen snart på plats. Den ska då förses med bullerplank.
 • Arbetet med bullerplanket längs Ågestavägen är klart.

December 2021–januari 2022

 • Invändigt pågår arbete med el, ventilation och rördragningar.
 • Innerväggar byggs och flera rum är grundmålade i den nya delen.
 • Utvändigt pågår finplanering runt huset med trappor mm.
 • Arbetet med bullerplanket längs Ågestavägen är klart inom kort.

Oktober–november 2021

 • Invändigt pågår arbete med innerväggar och installationer såsom el, rör och ventilation.
 • Utvändigt fortgår arbetet med bullerplanket utmed Ågestavägen.

Augusti–september 2021

 • Svedjevägen kommer vara avstängd för genomfart i cirka en månad med start 16 augusti.
 • Takarbeten fortsätter på nybyggnadsdelen.
 • Arbeten med renovering av fönster på gamla delen fortsätter.
 • Invändigt så pågår nu arbeten med installationer av el, ventilation och rör.

Juni–juli 2021

 • Arbetet med att resa stommen för utbyggnaden av skolan fortsätter. De tunga transporterna för stommontage beräknas pågå till början av juli.

Maj 2021

 • ​I början av maj kommer vi att gjuta plattan.
 • I slutet av maj börjar vi resa stommen för utbyggnaden av skolan. De tunga transporterna för stommontage beräknas pågå till början av juli.

April 2021

 • Arbetena med schakt för vatten och avlopp pågår för fullt inom arbetsområdet.
 • Betongarbeten pågår för utbyggnaden.
 • Hissgropen är klar och arbetet fortsätter med form och armering.
 • Vecka 15 kommer arbetet med att slå spont längs Ågestavägen starta. Detta är ett bullrande arbete och kommer att pågå cirka en månad. Vi gör allt vi kan för att hålla nere störningarna.

Mars 2021

 • Schaktarbetena för skola och utemiljön fortsätter. Vi har lite sprängningsarbeten kvar men räknar med att det är klart i mitten av mars.
 • Under vecka 9 kommer pålningsarbetena starta och de kommer pågå ca 2-3 veckor. Rivningen av paviljongerna är klar och vi kommer snart att få våra etableringsbodar på plats.

Februari 2021

 • Nu pågår schaktarbeten för den nya skolbyggnaden och för den nya utemiljön.
 • Under vecka  5 kommer vi att påbörja sprängningsarbeten. Vi har påbörjat rivningen av paviljongerna och arbetet med den nya infartsvägen via Svedjevägen pågår.

2020

 • Under jullovet 2020-2021 flyttar skolans verksamhet till paviljonger mellan Huddingehallen och Huddingegymnasiet vid den lilla gångvägen Fritidsgången. Paviljongerna sätts upp hösten 2020 med start i oktober och är anpassade efter skolans verksamhet. Förutom klassrum kommer paviljongerna att innehålla grupprum, ett litet kök och ett öppet torg för exempelvis mellanmål och samlingar.
 • Det kommer att anläggas en skolgård utanför paviljongerna med lekredskap anpassade för F-5-elever. Runt hela skolan byggs ett staket.

 

Publicerad:

Uppdaterad: