Hoppa till innehållet

Kakor på husf.se

Vi använder cookies för att din upplevelse av vår webbplats ska bli så bra som möjligt. Genom att besöka webbplatsen godkänner du detta.

KOMMANDE BYGGPROJEKT

Nytt kommunhus och huvudbibliotek

På uppdrag av Huddinge kommun planerar vi för ett nytt kommunhus och huvudbibliotek vid Paradistorget i hjärtat av Huddinge centrum. Det nya kommunhuset och huvudbiblioteket kommer tillsammans att bilda en viktig mötesplats för demokrati och kultur i centrum.
testName

Visionsbild som visar hur det nya kommunhuset och huvudbiblioteket kan komma att se ut (Murman Arkitekter).


Byggnaderna kommer att stå klara under våren 2028 och över 1 200 av kommunens medarbetare kommer att ha sin arbetsplats här.

Lokalyta för nytt huvudbiblioteket blir 4 100 kvadratmeter och lokalyta för nytt kommunhus blir 22 940 kvadratmeter.

Minskad klimatpåverkan och återbruk

Kommunhuset kommer inte vara helt nytt utan bestå av en på- och ombyggnad av ett hus som redan finns på platsen. Inventeringar och utforskande arbete har genomförts enligt projektets hållbarhetsplan, med ambitionen att nå så långt som möjligt i återbruksgrad. Återbrukspotential i det befintliga har identifierats och mängdats av konsulter och är nu underlag inför ett slutgiltigt förslag på kvantitativa återbruksnivåer inför ombyggnaden.

Nytt bibliotek
Visionsbild nytt huvudbibliotek (Murman Arkitekter)
Skärmavbild 2023 02 14 Kl. 15.35.06
Här kommer kommunhuset (orange) och huvudbiblioteket (grön) placeras.

De byggnadsdelar som redan finns kommer att tas om hand och hållbara material ska användas när det är möjligt. Till exempel ska möjligheten att använda befintligt fönsterglas och virke från takkonstruktionen i nya ljusgårdar utredas. Planen är även att kommunbyggnaden får fasad i återbrukat material så långt det är möjligt. Att ta hand om så mycket som möjligt på fastigheten är ett sätt att visa vägen mot ett cirkulärt byggande. Ett minskat resursslöseri håller nere klimatavtrycket och minskar kostnaderna.

Det nya biblioteket, påbyggnaden av kommunhuset, liksom orangeriet som länkar ihop kommunhuset och biblioteket, får en stomme av trä som har ett lågt klimatavtryck. Byggnaderna projekteras och byggs så att ett framtida återbruk ska förenklas. Husen kommer ha så mycket egen elproduktion som möjligt och grönskande tak. Ytorna på platsen används också på ett hållbart sätt. Kommunhuset anpassas efter dagens distansarbete där kontorsytan inte längre behöver vara lika stor.

Byggnader som kan anpassas

Människors behov förändras med tiden så biblioteket och kommunhuset byggs för att kunna vara flexibla. De ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut till annan verksamhet, vilket sparar skattepengar för kommunen. Det nya kommunhuset ska kunna ställas om och anpassas både utifrån arbetssätt och antal medarbetare. På så sätt blir byggnaden både en smart mötesplats och en attraktiv arbetsplats anpassad för framtiden.

Man planerar för en ny entréplats och nya gång- och cykelbanor som kopplar ihop det som idag uppfattas som en sluten baksida av Huddinge centrum, med resten av Huddinge centrum och Sjödalstorget.

Befintliga hyresgäster på Paradistorget 4 har erbjudits ersättningslokaler.

För nuvarande kommunhus på Kommunalvägen, som Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar, pågår en process tillsammans med kommunen kring vad dessa lokaler kan komma att användas till i framtiden.

Tidplan

Om allt går som planerat blir det inflyttning i det nya kommunhuset  våren 2028.

 

Publicerad:

Uppdaterad: