Hoppa till innehållet

Minska risken för anlagd brand

Anlagda bränder är statistiskt sett den vanligaste orsaken till brand i förskolor, fritidslokaler och skolor.

HUSF_Brandskydd_2048px-1003109.jpg
Lösa bänkar och sopkärl ska vara fastkedjade på minst sex meters avstånd från byggnaden när verksamhet inte pågår.

De flesta bränder anläggs utanför verksamhetstid på kvällar och helger. Statistiken visar att bränder ofta startar i brännbart material såsom papper, kartonger och skräp. Använd checklistan för att anpassa utemiljön så att risken för brand minskar.

Checklista – förebygga brand

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

 • Töm papperskorgar
  Se till att samtliga papperskorgar och sopkärl töms regelbundet och röj undan sådant som kan användas för anlagd brand om det flyttas för nära husfasaden. Om ni har containrar gäller samma sak, placering på minst sex meters avstånd från fasaden. Container ska dessutom låsas för att minska risken för anlagd brand.

 • Ta bort lösa föremål
  Brännbart material såsom bänkar, sopkärl, bildäck, kartonger och lastpallar ska inte finnas i byggnadens närhet. Lösa bänkar och sopkärl ska vara fastkedjade på minst sex meters avstånd från byggnaden när verksamhet inte pågår.

 • Håll lastbryggor fria
  Se även till att lastbryggor är fria från lastpallar och annat brännbart material.
 • Plocka in leksaker
  Brännbara leksaker på gårdar ska låsas in när verksamheten är stängd.

 • Stäng dörrar
  Stäng invändiga dörrar i brandcellsgräns för att minska eventuell brandspridning och för att säkerställa byggnadens brandskydd.

 • Parkera inte nära fasaden
  Bilbränder har blivit allt vanligare på senare år och därför bör bilar och mopeder inte parkeras nära en husfasad, utan minst två meter ifrån där det är möjligt. Tänk även på att försvåra för bilar att köra in på skolgårdarna.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

FLER TIPS PÅ FÖREBYGGANDE INSATSER MOT SKADEGÖRELSE OCH BROTT

Var uppmärksam innan det händer

Många fall av skadegörelse sker under sommarhalvåret, främst helger och kvällstid. Följ vår checklista.

Checklista för att förebygga skadegörelse

Ge färre tillfällen till tjuven

Skador, förstörelse och inbrott kan begränsas avsevärt med rätt förebyggande åtgärder.

Checklista för att förebygga inbrott