Hoppa till innehållet

Ge färre tillfällen till tjuven

Fönster är den vanligaste inbrottsvägen i skolor och förskolor.

HUSF_Brandskydd_2048px-1003054.jpg
Ta ett extra varv runt byggnaden innan hemgång och kontrollera att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta.

Att inte placera datorer och andra värdesaker synligt är ett sätt att minska risken för inbrott. Skador, förstörelse och inbrott kan begränsas avsevärt med rätt förebyggande åtgärder. Följ checklistan för tips.

Checklista – förebygga inbrott

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

 • Kontrollera fönster och dörrar
  Ta ett extra varv runt byggnaden innan hemgång och kontrollera att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta.

 • Slå på larmet
  Kontrollera att larmrutinerna följs och att inbrottslarm är tillkopplade.

 • Lås in stöldbegärlig egendom
  Lås in datorer, musikinstrument, digitalkameror och tv-apparater och flytta stöldbegärlig utrustning till ett rum utan insyn utifrån. Satsa på kassaskåp i rummet för de mest värdefulla sakerna.
 • Lås fast lösa föremål
  Varuvagnar, lastpallar och liknande som gör det möjligt att klättra upp på tak ska inte finnas utanför fastigheten.

 • Lås bommen
  Eventuella bommar till området ska vara stängda och låsta.

 • Klipp buskarna
  Buskar och häckar nära husfasaden ska hållas låga för att minska risken för inbrott.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

fler tips på förebyggande insatser mot skadegörelse och brott

Minska risken för brand

Anlagda bränder är statistiskt sett den vanligaste orsaken till brand i förskolor, fritidslokaler och skolor.

Checklista för att anpassa utemiljön så att risken för brand minskar

Var uppmärksam innan det händer

Många fall av skadegörelse sker under sommarhalvåret, främst helger och kvällstid. Följ vår checklista.

Checklista för att förebygga skadegörelse