Hoppa till innehållet

Var uppmärksam innan det händer

Tyvärr är skadegörelse av skolor och förskolor ett växande problem.

HUSF_Brandskydd_2048px-1003301.jpg
Viktigt när det gäller skadegörelse är att ständigt vara uppmärksam och att anmäla och åtgärda tillbud direkt.

Många av fallen sker under sommarhalvåret, främst helger och kvällstid. Viktigt när det gäller skadegörelse är att ständigt vara uppmärksam och att anmäla och åtgärda tillbud direkt. Följ checklistan för tips.

Checklista – förebygga skadegörelse

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

 • Anmäl glaskross och klotter
  Det är viktigt att ta bort klotter direkt när det dyker upp, eftersom det annars drar till sig fler klottrare. Det blir också svårare att ta bort klottret ju längre tid färgen sitter. Även en krossad ruta kan inbjuda till ytterligare skadegörelse.

 • Flytta på lösa stenar
  Lösa stenar och liknande som kan användas till att ha sönder fönster ska inte finnas i närheten av fastigheten.

 • Felanmäl trasig utomhusbelysning
  Mörklagda platser där risken för att bli upptäckt är liten innebär en ökad risk för skadegörelse. Anmäl därför belysning som inte fungerar omedelbart till oss.
 • Ha koll på ungdomarna
  Ungdomar som hänger runt förskolor och skolor kan öka risken för skadegörelse och bränder. Om möjligt, prata med ungdomarna och visa att ni ser dem. Kontakta oss vid återkommande och störande ungdomshäng.

 • Lämna inga utemöbler
  Flytta undan lösa utemöbler bort från fastigheten och om möjligt, förvara dem inomhus när verksamheten är stängd. Om de måste stå kvar, flytta och förankra dem där insyn från omgivningen är stor.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

FLER TIPS PÅ FÖREBYGGANDE INSATSER MOT SKADEGÖRELSE OCH BROTT

Minska risken för brand

Anlagda bränder är statistiskt sett den vanligaste orsaken till brand i förskolor, fritidslokaler och skolor.

Checklista för att anpassa utemiljön så att risken för brand minskar

Ge färre tillfällen till tjuven

Skador, förstörelse och inbrott kan begränsas avsevärt med rätt förebyggande åtgärder.

Checklista för att förebygga inbrott