Hoppa till innehållet

Års- och hållbarhetsredovisning

Målet med vår hållbarhetsrapport är att ge en öppen och transparent information om bolagets utveckling, resultat, ställning och konsekvenser av verksamheten vad gäller frågor kring miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor. Rapporten är ett komplement till Årsredovisningen där bolagets ekonomiska utveckling redovisas.

Sapbubblor

Publicerad:

Senast uppdaterad: